Liiketoiminta

Paikalliset sopimukset edistävät työllisyyttä ja tehokkuutta: Kauppakamarin kysely

Äskettäin Suomen kauppakamareiden toteuttama tutkimus osoitti, että 69% yrityksistä on sitä mieltä, että paikallisten sopimusten laajentaminen nopeuttaisi työpaikkojen ja tehokkuuden lisääntymistä. Tutkimus, joka tehtiin 27. – 29. syyskuuta, keräsi vastauksia 1827 yritykseltä eri toimialoilta ympäri Suomea.

Tulosten mukaan lähes 70% haastatelluista yrityksistä odottaa, että ehdotettu paikallisten sopimusten laajentaminen, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen jäsenyydestä riippumatta, parantaisi merkittävästi tai kohtalaisesti pitkäaikaista työllisyyttä ja tuottavuutta (15% odottaa merkittävää kasvua ja 53% kohtalaista).

Vain 12,5 prosenttia osallistujista ilmoitti, että näillä muutoksilla ei olisi vaikutusta työllisyyden ja tuottavuuden parantumiseen, kun taas 19 prosenttia oli epävarmoja tuloksista.

Hallituksen suunnittelemat uudistukset pyrkivät laajentamaan paikallisten sopimusten soveltamisalaa. Tällä hetkellä ne ovat voimassa vain keskeisten työmarkkinasopimusten kautta, mutta uuden suunnitelman mukaan ne ulottuisivat kaikkiin yrityksiin. Lisäksi muutokset mahdollistaisivat työlainsäädäntöön liittyvän joustavuuden sisällyttämisen yrityskohtaisiin kollektiivisopimuksiin, rakentaen olemassa olevien kansallisten sopimusten päälle.

Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja, korosti paikallisten sopimusten tärkeyttä nopeasti mukautettaessa muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja kilpailuun. Romakkaniemi huomautti nykyisten kollektiivisten sopimusten aiheuttamista rajoituksista, jotka rajoittavat neuvottelukykyä paikallisella tasolla yrityksissä ja estävät sopeutumisen markkinatrendeihin. “Yksi koko ei sovi kaikille, ja jäykkä suomalainen työmarkkina ei enää vastaa kansainvälisen kilpailun vaatimuksia,” hän totesi.

Tutkimus kysyi myös näiden uudistusten mahdollisesta vaikutuksesta osallistuvien yritysten rekrytointiin seuraavien viiden vuoden aikana. Noin 38 prosenttia yrityksistä arvioi tarvitsevansa lisää henkilökuntaa tänä aikana. Näistä 32 prosenttia ennakoi palkkaavansa 1-5 työntekijää, kun taas 3 prosenttia ennakoi 6-10 työntekijän tarvetta ja toinen 3 prosenttia odotti palkkaavansa yli kymmenen henkilöä. Sen sijaan 35 prosenttia yrityksistä uskoi, että uudistukset eivät johtaisi lisääntyneeseen rekrytointiin seuraavan viiden vuoden aikana, ja 27 prosenttia oli epävarmoja mahdollisista tuloksista.

Tutkimustulosten perusteella Romakkaniemi korosti paikallisten sopimusten sallimisen merkitystä työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. “Kun 38 prosenttia vastaajista ennakoi rekrytoinnin lisääntymistä näiden uudistusten vuoksi, on selvää, että tämä ei ole merkityksetön muutos. Suomi jää jälkeen vertailukelpoisista maista useilla alueilla, eivätkä pienet säädökset enää riitä. Yritykset ovat puhuneet: ne tarvitsevat parempia yrityskohtaisia vaihtoehtoja tuottavuuden ja työllisyyden parantamiseksi paikallisten sopimusten kautta,” hän totesi.

Tutkimus, joka toteutettiin sähköpostitse kauppakamareiden jäsenyritysten keskuudessa, korostaa yritysyhteisön vaatimusta joustavammille järjestelyille talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi Suomessa.