Politiikka

40% Stubbin kannattajista pitää seksuaalista suuntautumista esteenä äänestää Haavistoa

Jopa 40% Alexander Stubbia (KOK) kannattavista pitää Pekka Haaviston (Vihreät) seksuaalista suuntautumista sopimattomana presidentin tehtävään, kertoo Helsingin Sanomat.

Näin ollen nämä tukijat asettavat seksuaalisen suuntautumisen kolmanneksi tärkeimmäksi syyksi olla äänestämättä kilpailevaa ehdokasta, erilaisten arvojen (51%) ja puolueuskollisuuden (44%) jälkeen.

Haaviston kannattajat kokivat Stubbin liian kaukaiseksi ja irti tavallisesta kansalaisesta (55%), omaavan liian erilaiset arvot (51%) ja esittävän liian epämiellyttäviä henkilökohtaisia ominaisuuksia (48%) saadakseen heidän äänensä. Päinvastoin, vain yksi prosentti Haaviston tukijoista mainitsi Stubbin seksuaalisen suuntautumisen syyksi olla äänestämättä häntä.

Haavisto on suhteessa miehen kanssa, kun taas Stubb on suhteessa naisen kanssa.

Kyselyssä vastaajilla oli mahdollisuus valita viidestätoista eri syytä olla tukematta vastaehdokasta.

Perjantaina Svenska YLE paljasti, että kolmannes Helsingin yliopiston aiemmin suorittaman kansalaisbarometrikyselyn osallistujista mainitsi Haaviston kumppanin esteeksi äänestää häntä.

Lisäksi Helsingin Sanomat kysyi vastaajilta heidän motiiveistaan tukea valitsemaansa ehdokasta presidentinvaalien kahdesta viimeisestä kandidaatista. Sekä Haaviston että Stubbin kannattajat pitivät ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntemusta tärkeimpänä syynä tukensa antamiselle, 76 prosenttia Haaviston tukijoista ja 51 prosenttia Stubbin kannattajista korosti tätä syytä.

Molempien ehdokkaiden kannattajat uskoivat myös, että heidän suosikkinsa suoriutuisi presidentin tehtävästä erinomaisesti, 64 prosenttia tuki Haavistoa ja 46 prosenttia Stubbia tässä kyvyssä. Verian toteutti kyselyn 2.–4. helmikuuta. Tämä suomalainen markkinatutkimusyritys keräsi 1,154 vastausta tutkimukseen online-paneelin kautta.