Auton jousen rikkoontuessa on tärkeää ymmärtää että vaikka auto voi teknisesti liikkua ajamista rikkinäisellä jousella ei  suositella. Rikkinäinen jousi voi heikentää ajoneuvon hallintaa vähentää ajomukavuutta ja aiheuttaa renkaiden epätasaista kulumista. Tämä voi johtaa ajoneuvon epävakauteen ja lisätä onnettomuusriskiä. Lisäksi jos jousi on vain osittain rikki kuten normaalin puolikierrosta auto ei välttämättä heti osoita vaarallisia merkkejä mutta korjaus tulisi tehdä mahdollisimman pian jotta vältetään vaaratilanteet ja mahdollinen suurempi vahinko.

Rikkinäisen jousen kanssa ajaminen vain äärimmäisessä hädässä

Lyhyen matkan ajaminen autolla jonka jousi on rikki tulee pitää äärimmäisenä hätäkeinona eikä sitä suositella tehtäväksi. Jos on pakko ajaa rikkoutuneella jousella esimerkiksi saadakseen auton korjaamolle on toimittava erittäin varovaisesti. Ajaminen tulisi tapahtua hyvin hitaasti minimoidakseen riskit ja välttääkseen lisävaurioiden syntymisen. On tärkeää korostaa että auton vieminen korjattavaksi välittömästi on välttämätöntä jotta turvallisuusriskejä voidaan hallita ja varmistaa ajoneuvon kunnon palautuminen.

Millaisia riskejä on ajettaessa autolla, jonka jousi on rikki?

Ajaminen autolla jonka jousi on rikki liittyy useisiin riskeihin jotka voivat vaarantaa sekä kuljettajan että muiden tiellä liikkujien turvallisuuden. Rikkoutunut jousi voi heikentää ajoneuvon vakautta ja ohjattavuutta mikä tekee siitä vaikeammin hallittavan erityisesti haastavissa ajo-olosuhteissa.

Riskit ajaessa rikkinäisellä jouset:

 • Heikentynyt ajoneuvon hallinta: Rikkoutunut jousi voi aiheuttaa epävakautta ajossa, mikä tekee auton hallinnasta vaikeampaa ja voi johtaa hallinnan menetykseen.
 • Lisääntynyt onnettomuusriski: Heikentynyt hallinta ja ajoneuvon epävakaus voivat suurentaa onnettomuuden riskiä, erityisesti nopeissa tai äkillisissä tilanteissa.
 • Renkaiden epätasainen kulumis: Jousen rikkoutuminen voi johtaa auton epätasaiseen painojakaumaan, mikä aiheuttaa renkaiden epätasaisen kulumisen ja voi vähentää pidon tehokkuutta.
 • Jousitusjärjestelmän lisävauriot: Rikkoutunut jousi voi aiheuttaa lisästressiä muille jousitusjärjestelmän osille, johtaen niiden ennenaikaiseen kulumiseen tai rikkoutumiseen.
 • Ajomukavuuden väheneminen: Rikkinäinen jousi voi tehdä ajosta epämukavaa, koska se ei kykene vaimentamaan tien epätasaisuuksia tehokkaasti.

Mikä aiheuttaa auton jousen rikkoutumisen?

Auton jousen rikkoutuminen voi johtua useista eri syistä jotka liittyvät sekä ajoneuvon käyttöolosuhteisiin että sen yleiseen kuntoon. Yksityiskohtaisemmin syitä voivat olla:

 • Ikääntyminen ja kulumine: Jousien materiaali heikkenee ajan myötä, mikä on luonnollinen seuraus pitkäaikaisesta käytöstä ja kuormituksesta. Metalliväsymys, joka johtuu jatkuvasta joustamisesta ja paineen alla olemisesta, voi ajan mittaan johtaa jousien murtumiseen.
 • Ruoste ja korroosio: Jousi altistuu erilaisille sääolosuhteille ja kemikaaleille, kuten tiesuolalle talvisin, mikä voi edistää ruostumista ja korroosiota. Nämä prosessit voivat heikentää metallin rakennetta ja vähentää sen lujuutta, mikä tekee jousesta hauraamman ja alttiimman katkeamiselle.
 • Ylikuormitus: Auton jatkuvasti kantama raskas kuorma voi aiheuttaa ylimääräistä stressiä jousille, mikä voi ylittää niiden suunnitellun kestävyyden. Tämä voi johtaa jousien vaurioitumiseen ja lopulta niiden rikkoutumiseen.
 • Äkilliset iskut: Ajaminen suurilla nopeuksilla kuoppaisilla teillä tai töyssyjen yli voi aiheuttaa äkillisiä ja voimakkaita iskuja jousiin, jotka voivat ylittää niiden kestävyyden ja aiheuttaa katkeamisen.
 • Valmistusvirheet: Joissakin tapauksissa jousi voi olla alun perin valmistettu puutteellisesti, mikä voi johtaa sen ennenaikaiseen rikkoutumiseen. Tämä voi sisältää materiaalivirheet tai suunnittelu- ja valmistusprosessin aikana tehdyt virheet.
 • Lämpötilan vaihtelut: Erittäin kylmät tai kuumat olosuhteet voivat vaikuttaa jousen materiaalin ominaisuuksiin. Metalli kutistuu kylmässä ja laajenee kuumassa, mikä voi ajan mittaan heikentää sen rakenteellista eheyttä ja johtaa murtumiseen.

Mistä tiedän, onko auton jousi murtunut?

Auton jousen vikaantumisesta on useita merkkejä kuten ajokorkeuden huomattava muutos jolloin ajoneuvon yksi kulma on alempana kuin muut. Ajoneuvosta saattaa kuulua epätavallisia ääniä kuten kolinaa tai kolinaa erityisesti ajettaessa epätasaisilla teillä. Ajomukavuus heikkenee koska tärinät ja iskut eivät vaimene normaalisti. Ohjaustuntuma voi olla epävakaa ja auton hallinta voi olla vaikeampaa. Renkaiden epätasainen kuluminen voi myös olla merkki jousen rikkoutumisesta mikä osoittaa että auton jousitusjärjestelmä on tarkistettava tai korjattava.

Voiko auton jousi katketa ajaessa?

Kyllä auton jousi voi rikkoutua ajaessa. Tämä tapahtuu tyypillisesti kun jousitus kohtaa odottamattoman voimakkaan iskun kuten suuren kuopan tai töyssyn tiellä mikä voi ylittää jousen kestokyvyn. Vanheneminen korroosio ja ylikuormitus voivat myös heikentää jousen rakennetta ajan myötä mikä tekee siitä alttiimman katkeamaan äkillisen rasituksen alaisena. Jousen rikkoutuminen ajon aikana voi aiheuttaa äkillisiä muutoksia ajoneuvon hallittavuudessa ja ajomukavuudessa ja siinä tilanteessa on tärkeää toimia rauhallisesti ja pysäköidä auto turvallisesti mahdollisimman pian.

Mitä minun pitäisi tehdä, jos auton jousi on rikki?

Jos autosi jousi on rikki ensimmäinen toimenpide on pysäyttää auto turvallisesti ja välttää ajamista jotta estetään mahdolliset lisävahingot. Tarkasta ajoneuvo visuaalisesti ja arvioi vaurion laajuus. On tärkeää ottaa yhteyttä ammattitaitoiseen autokorjaamoon neuvon ja korjauksen saamiseksi. Älä yritä ajaa autolla jos sen turvallisuus on vaarantunut; tarvittaessa käytä hinauspalvelua kuljettaaksesi ajoneuvon korjaamolle. Korjauta tai vaihda rikkinäinen jousi luotettavassa korjaamossa jotta varmistat ajoneuvosi turvallisuuden ja luotettavuuden jatkossa.

Näin valitset luotettavan autokorjaamon jousituksen korjaukseen

Valitessasi luotettavaa autokorjaamoa jousituksen korjaamiseen, kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 1. Maine ja arvostelut: Tutki korjaamon mainetta ja lue asiakasarvosteluja verkossa. Suositukset perheeltä, ystäviltä ja kollegoilta voivat myös olla hyödyllisiä.
 2. Erityisosaaminen: Varmista, että korjaamolla on kokemusta ja osaamista juuri sinun autosi merkin ja mallin jousituksen korjaamisessa.
 3. Hinnan läpinäkyvyys: Hyvä korjaamo antaa selkeän hinta-arvion korjauksesta etukäteen ja ilmoittaa, jos arvio muuttuu korjauksen aikana.
 4. Takuu korjaustyölle: Tarkista, tarjoaako korjaamo takuun suorittamalleen työlle ja varaosille. Tämä voi tarjota lisävarmuutta ja osoittaa, että korjaamo luottaa työnsä laatuun.
 5. Asiakaspalvelu: Hyvä asiakaspalvelu ja avoin kommunikaatio ovat tärkeitä. Valitse korjaamo, jossa tunnet olosi mukavaksi ja jossa henkilökunta on avuliasta ja ammattitaitoista.
 6. Sijainti ja saatavuus: Korjaamon sijainti ja aukioloajat ovat myös tärkeitä tekijöitä, jotta auton vieminen korjaukseen ja sen noutaminen on mahdollisimman vaivatonta.

Viimeinen Neuvo

Jousituksen mahdolliseen vikaantumiseen tulisi suhtautua vakavasti ja viipymättä sillä rikkinäinen jousi voi aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä. Vaikka ajoneuvo saattaa vielä toimia on tärkeää korjata ongelma nopeasti välttääkseen mahdolliset onnettomuudet ja lisävahingot. Säännölliset tarkastukset ja huoltotoimenpiteet ovat avainasemassa jousitusongelmien ennaltaehkäisyssä. Jos jousituksessa havaitaan epäsäännöllisyyksiä ammattilaisten apu on korvaamatonta ajoneuvon turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.