Kyselylistat

Kuinka monta kansallispuistoa Suomessa on

Suomessa on yhteensä 41 kansallispuistoa, jotka tarjoavat monipuolisia luontokokemuksia aina Lapin tuntureilta etelän lehtometsiin ja saariston rannikkoseutuihin. Kansallispuistot on perustettu luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja luonnon tarjoamien elämysten sekä virkistyskäytön mahdollistamiseksi. Ne kattavat yhteensä yli 10 000 neliökilometriä, mikä on noin 3 % Suomen pinta-alasta. Jokainen puisto edustaa alueensa tyypillistä luontoa ja maisemaa, ja ne ovat avoinna yleisölle ympäri vuoden tarjoten mahdollisuuksia patikointiin, retkeilyyn, lintujen tarkkailuun ja moniin muihin luontoaktiviteetteihin.

Luettelo Suomen kansallispuistoista

 1. Oulangan kansallispuisto
 2. Nuuksion kansallispuisto
 3. Riisitunturin kansallispuisto
 4. Urho Kekkosen kansallispuisto
 5. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto
 6. Pyhä-Luoston kansallispuisto
 7. Hossan kansallispuisto
 8. Liesjärven kansallispuisto
 9. Repoveden kansallispuisto
 10. Saaristomeren kansallispuisto
 11. Kolin kansallispuisto
 12. Helvetinjärven kansallispuisto
 13. Tammisaaren saariston kansallispuisto
 14. Torronsuon kansallispuisto
 15. Syötteen kansallispuisto
 16. Sipoonkorven kansallispuisto
 17. Perämeren kansallispuisto
 18. Isojärven kansallispuisto
 19. Linnansaaren kansallispuisto
 20. Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuisto
 21. Patvinsuon kansallispuisto
 22. Hiidenportin kansallispuisto
 23. Seitsemisen kansallispuisto
 24. Petkeljärven kansallispuisto
 25. Valkmusan kansallispuisto
 26. Kurjenrahkan kansallispuisto
 27. Leivonmäen kansallispuisto
 28. Koloveden kansallispuisto
 29. Päijänteen kansallispuisto
 30. Rokuan kansallispuisto
 31. Pyhä-Häkin kansallispuisto
 32. Teijon kansallispuisto
 33. Selkämeren kansallispuisto (Pori)
 34. Itäisen Suomenlahden kansallispuisto
 35. Puurijärvi-Isosuon kansallispuisto
 36. Lauhanvuoren kansallispuisto
 37. Tiilikkajärven kansallispuisto
 38. Salamajärven kansallispuisto
 39. Sallan kansallispuisto
 40. Etelä-Konneveden kansallispuisto
 41. Tiilikkajärvi kansallispuisto

Lue myös: Kuinka monta järveä suomessa on?

Mitä eroa on luonnonpuistolla ja kansallispuistolla?

Luonnonpuisto ja kansallispuisto ovat molemmat suojelualueita, mutta niiden tarkoitus ja hallinnointi eroavat toisistaan. Luonnonpuisto on usein laajempi alue, joka keskittyy maiseman, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Se voi sijaita sekä maalla että vesialueilla ja sisältää usein yksityisesti omistettua maata. Luonnonpuistojen käyttötarkoitus on monipuolisempi, sisältäen sekä suojelun että kestävän matkailun ja virkistyskäytön.

Kansallispuisto sen sijaan on valtion omistama alue, joka on perustettu tiukemmin määritellyn luonnonsuojelun nimissä. Kansallispuistot keskittyvät ensisijaisesti luonnon suojelemiseen, tutkimukseen ja ympäristökasvatukseen. Ne tarjoavat myös virkistysmahdollisuuksia, mutta nämä toiminnot on suunniteltu niin, että ne eivät vaaranna alueen luonnonarvoja. Kansallispuistojen perustamisessa ja hallinnoinnissa noudatetaan tiukkoja kansallisia ja kansainvälisiä säännöksiä, ja ne ovat usein merkittäviä luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Suomen kansallispuistot ovat kaikille maksuttomia vierailukohteita

Suomen kansallispuistot tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua maan monimuotoiseen luontoon ja maisemiin ilman sisäänpääsymaksua. Ne ovat kaikille avoimia vierailukohteita, jotka kutsuvat nauttimaan luonnon rauhasta ja kauneudesta, olipa kyseessä sitten päiväretki lähimpään puistoon tai useamman päivän vaellus kaukaisemmissa erämaissa. Maksuttomuus mahdollistaa sen, että jokainen, riippumatta taloudellisesta tilanteesta, voi kokea ja arvostaa luonnonsuojelun merkitystä ja Suomen ainutlaatuista luontoa. Tämä periaate tukee kestävän kehityksen tavoitteita ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, kannustaen samalla ihmisiä ulkoilmaelämään ja terveellisiin elämäntapoihin. Kansallispuistojen maksuttomuus on myös osa laajempaa visiota, joka korostaa jokamiehenoikeuksia ja suomalaisten syvää yhteyttä luontoon.

Lue myös: Kuinka monta maata on maailmassa?