Introvertti tarkoittaa henkilöä, joka kokee olonsa mukavammaksi tai energisoituneemmaksi ollessaan yksin tai rauhallisissa ympäristöissä, verrattuna suuriin ja äänekkäisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Introvertit suosivat usein syvällisiä keskusteluja pienempien ryhmien kanssa sen sijaan, että osallistuisivat suuriin sosiaalisiin kokoontumisiin. He käyttävät energiaa sosiaalisissa tilanteissa ja tarvitsevat aikaa yksin latautuakseen. Introverttius ei ole pelkästään ujoutta tai sosiaalista arkuutta, vaan se kuvastaa, mistä henkilö saa energiaa ja miten hän käsittelee ulkoista stimulaatiota.

Introverttien tyypit

Introverttiuden tyyppiä on useita, ja jokainen tyyppi ilmenee eri tavoin. Tässä on eri introverttityypit ja niiden lyhyet määritelmät:

 • Sosiaalinen introvertti: Tämä tyyppi viihtyy parhaiten pienissä ryhmissä tai yksin. Sosiaalinen introvertti ei välttämättä koe ahdistusta suurissa ryhmissä, mutta suosii pienempiä, intiimimpiä kokoontumisia.
 • Ajatteleva introvertti: Tämä introvertin tyyppi viettää paljon aikaa omien ajatustensa ja pohdintojensa parissa. He ovat usein itseanalyyttisia ja voivat olla uneksijoita, joilla on rikas sisäinen maailma.
 • Anksioosinen introvertti: Anksioosinen introvertti kokee usein sisäistä jännitystä ja ahdistusta sosiaalisissa tilanteissa, ja tämä voi jatkua myös yksin ollessa. Heidän ahdistuksensa ei välttämättä johdu kokemattomuudesta sosiaalisissa tilanteissa, vaan syvemmästä epävarmuuden tunteesta.
 • Pidättyvä introvertti: Tämä tyyppi on varovainen ja ehkä hieman hitaampi lämpiämään uusille ihmisille tai tilanteille. He tarvitsevat enemmän aikaa mukautuakseen ja tunteakseen olonsa mukavaksi uusissa ympäristöissä.

Merkkejä siitä, että saatat olla introvertti

Tässä on joitakin merkkejä siitä, että saatat olla introvertti:

 • Energian saaminen yksinolosta: Tunnet olosi virkistyneeksi ja energiseksi vietettyäsi aikaa yksin, toisin kuin suurissa ryhmissä tai sosiaalisissa tilanteissa.
 • Tarve palautumisaikaan: Löydät itsesi tarvitsevan aikaa toipua sosiaalisista tilanteista, vaikka ne olisivatkin miellyttäviä.
 • Mieltymys syvällisiin keskusteluihin: Pidät enemmän merkityksellisistä yksityiskohtaisista keskusteluista kuin kevyestä small talkista.
 • Vähemmän on enemmän ystävyydessä: Sinulla on usein muutama läheinen ystävä sen sijaan, että olisit suuren ystäväpiirin keskipiste.
 • Itsenäisyys: Nautit tehdä asioita yksin tai omalla tavallasi, ja olet itsenäinen ajattelija.
 • Hermostuneisuus suurissa ryhmissä: Voit tuntea olon epämukavaksi tai uupuneeksi suurissa ryhmissä tai tapahtumissa.
 • Mieltymys kirjoitettuun viestintään: Saatat suosia sähköpostia, tekstiviestejä tai muita kirjoitettuja kommunikaatiokeinoja suoran puheen sijaan.
 • Harkitsevaisuus: Käytät aikaa päätösten ja vastausten harkintaan ennen kuin toimit tai vastaat kysymyksiin.

Myytit introvertteista

Tässä on joitakin yleisiä myyttejä introverteista:

 • Introvertit ovat ujoja: Ujous ja introverttiys eivät ole sama asia. Ujous liittyy ahdistukseen sosiaalisissa tilanteissa, kun taas introverttiys liittyy siihen, mistä saa energiaa — yksinolosta tai rauhallisemmista tilanteista.
 • Introvertit eivät pidä ihmisistä: Introvertit voivat nauttia muiden seurasta yhtä paljon kuin ekstrovertit, mutta heillä on taipumus suosia pienempiä ryhmiä ja syvällisiä yhteyksiä.
 • Introvertit eivät ole hyviä johtajia: Monet introvertit ovat erinomaisia johtajia, koska he kuuntelevat hyvin, ajattelevat ennen kuin puhuvat ja arvostavat muiden näkemyksiä.
 • Introvertit ovat aina hiljaisia: Vaikka introvertit voivat olla hiljaisempia suurissa ryhmissä, he voivat olla puheliaita ja ulospäinsuuntautuneita pienemmissä ryhmissä tai tuttujen ihmisten seurassa.
 • Introvertit viettävät aina aikaa yksin: Vaikka introvertit arvostavat yksinoloa palautumisen ja energian saamiseksi, se ei tarkoita, että he viettäisivät kaiken aikansa eristäytyneinä.
 • Introvertit ovat antisosiaalisia: Introverttius ei tarkoita antisosiaalisuutta. Introvertit valitsevat vain tarkemmin, milloin ja kuinka he osallistuvat sosiaalisiin tilanteisiin.
 • Introvertit eivät nauti julkisista esiintymisistä: Monet introvertit ovat itse asiassa erittäin kyvykkäitä ja mukavia esiintyjiä. He voivat tarvita enemmän valmistautumisaikaa ja palautumisaikaa esiintymisen jälkeen.

Mikä aiheuttaa introverttiutta?

Introversion syyt voivat olla moninaisia, ja ne kytkeytyvät usein sekä geneettisiin että ympäristöllisiin tekijöihin:

 • Geneettiset tekijät: Tutkimukset osoittavat, että introverttiuden taipumus voi olla osittain perinnöllistä. Tietyt geenit, jotka vaikuttavat aivojen dopamiinijärjestelmään, voivat olla yhteydessä introverttiuteen.
 • Aivojen toiminta: Introverttien aivot saattavat prosessoida informaatiota eri tavalla kuin ekstroverttien aivot. Esimerkiksi introverttien aivot reagoivat voimakkaammin sisäisiin ärsykkeisiin ja vähemmän voimakkaasti ulkoisiin ärsykkeisiin.
 • Kasvatus ja varhainen ympäristö: Lapsuuden kokemukset, kuten vanhempien kasvatustyyli ja muut varhaiset sosiaaliset vuorovaikutukset, voivat vaikuttaa introverttiuden kehittymiseen.
 • Temperamentti: Jo vauvana ilmenevät temperamentin piirteet, kuten herkkyys stimulaatiolle ja reaktiivisuus, voivat ennustaa introverttiutta myöhemmässä iässä.
 • Kulttuuriset tekijät: Kulttuuri, jossa henkilö kasvaa, voi myös vaikuttaa introverttiuden kehittymiseen. Joissakin kulttuureissa sisäänpäinkääntyneisyys ja itsenäisyys arvostetaan enemmän kuin toisissa.

Introversio vs. ujous

Introverttiys ja ujous ovat kaksi eri käsitettä, jotka usein sekoitetaan toisiinsa, mutta niillä on selkeitä eroja:

Introverttiys liittyy siihen, miten henkilö saa ja käyttää energiaa. Introvertit saavat energiaa sisäisistä lähteistä, kuten yksinolosta tai rauhallisesta pohdiskelusta. He voivat nauttia sosiaalisista tilanteista, mutta nämä tilanteet kuluttavat heidän energiaansa, joten he tarvitsevat aikaa yksin latautuakseen. Introvertit arvostavat usein syviä ja merkityksellisiä keskusteluja ja saattavat tuntea olonsa uupuneeksi suurissa ryhmissä tai pinnallisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Ujous sen sijaan on tunne, joka liittyy ahdistukseen tai pelkoon sosiaalisissa tilanteissa. Ujot ihmiset saattavat pelätä muiden arvostelua tai kokea epämukavuutta muiden seurassa. Ujous voi vaikuttaa sekä introvertteihin että ekstrovertteihin, ja se voi ilmetä hermostuneisuutena, punastumisena tai vaikeutena puhua muille. Ujous liittyy enemmän sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja sen aiheuttamiin tuntemuksiin, kun taas introverttiys liittyy energianhallintaan ja yksinäisyyden tarpeeseen.

Lue myös: