Suomen ruotsalainen kansanpuolue, joka tunnetaan myös nimellä RKP, on yksi Suomen vanhimmista poliittisista puolueista. Se edustaa erityisesti maan ruotsinkielisen vähemmistön etuja ja on profiloitunut kaksikielisyyden sekä alueellisten oikeuksien puolustajana. Puolue on vaikuttanut Suomen poliittisessa kentässä sekä hallituksessa että oppositiossa, tuoden esille näkökulmia, jotka korostavat kulttuurista monimuotoisuutta ja liberaaleja arvoja.

LyhenneRKP
PuheenjohtajaAnna-Maja Henriksson
SihteeriFredrik Guseff
PääsihteeriHanna Seppä
Eduskuntaryhmän johtajaOtto Andersson (kansanedustaja)
PäämajaSimonkatu 8 A, 00100 Helsinki, Suomi
Jäsenyys(2016) Kasvu 30,000

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen historia

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) perustettiin vuonna 1906 vastauksena siihen tarpeeseen, että Suomen ruotsinkielisen vähemmistön ääni tulisi kuulluksi maan itsenäistymisprosessissa. Puolueen juuret ovat syvällä Suomen poliittisessa ja kulttuurisessa historiassa, ja se on pelannut merkittävää roolia maan kaksikielisyyden säilyttämisessä ja edistämisessä. Alusta asti RKP on ollut liberaali puolue, joka on keskittynyt erityisesti koulutukseen, kulttuuriin ja alueellisiin oikeuksiin. Puolue on toiminut monissa hallituksissa, tukien kielivähemmistöjen oikeuksia ja edistäen avointa ja inklusiivista yhteiskuntaa. Historiansa aikana RKP on ollut tärkeä toimija Suomen poliittisessa elämässä, edustaen ruotsinkielisen väestön etuja mutta myös toimien sillanrakentajana kielellisten ja kulttuuristen ryhmien välillä.

Luettelo puoluejohtajista

 • Axel Lille (1906–1917)
 • Eric von Rettig (1917–1934)
 • Ernst von Born (1934–1945)
 • Ralf Törngren (1945–1955)
 • Ernst von Born (1955–1956)
 • Lars Erik Taxell (1956–1966)
 • Jan-Magnus Jansson (1966–1973)
 • Kristian Gestrin (1973–1974)
 • Carl Olof Tallgren (1974–1977)
 • Pär Stenbäck (1977–1985)
 • Christoffer Taxell (1985–1990)
 • Ole Norrback (1990–1998)
 • Jan-Erik Enestam (1998–2006)
 • Stefan Wallin (2006–2012)
 • Carl Haglund (2012–2016)
 • Anna-Maja Henriksson (2016–)

Katsaus Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen poliittisiin linjauksiin

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) tunnetaan liberaalina puolueena, joka keskittyy erityisesti ruotsinkielisen vähemmistön oikeuksien puolustamiseen Suomessa. RKP kannattaa kaksikielisyyttä ja pyrkii varmistamaan, että suomen- ja ruotsinkieliset kansalaiset voivat saada palveluita omalla kielellään. Puolue on myös vahvasti sitoutunut ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja sivistyspolitiikan edistämiseen.

Talouspolitiikassa RKP suosii markkinataloutta, mutta korostaa valtion roolia koulutuksen ja terveydenhuollon kaltaisten peruspalveluiden takaajana. Ympäristöpolitiikassa puolue tukee kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. RKP on myös tunnettu aktiivisesta roolistaan Euroopan unionin asioissa, kannattaen Euroopan yhdentymistä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Turvallisuuspolitiikassa RKP on perinteisesti kannattanut puolueettomuuspolitiikkaa, mutta nykyisessä globaalissa tilanteessa se tukee aktiivista osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön ja dialogiin. Puolue pitää tärkeänä, että Suomi on aktiivinen toimija kansainvälisissä järjestöissä, kuten YK:ssa ja Euroopan neuvostossa, sekä osallistuu kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen.

RKP hallituksessa: Koalitiopolitiikan vaikutukset

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) on usein ollut osa Suomen hallituskoalitioita, mikä on mahdollistanut sen vaikuttavan laajasti politiikkaan, erityisesti kielipolitiikkaan ja kulttuurillisten oikeuksien turvaamiseen. Tässä muutamia koalitiopolitiikan vaikutuksia:

 • Ruotsin kielen aseman vahvistaminen: RKP on edistänyt ruotsin kielen käyttöä virallisena kielenä ja koulutuksessa.
 • Vähemmistöoikeuksien suojeleminen: Puolue on työskennellyt ruotsinkielisen vähemmistön oikeuksien turvaamiseksi.
 • Kaksikielisyyden edistäminen:  RKP on kannattanut toimenpiteitä, jotka tukevat kaksikielisyyden säilymistä ja kehittymistä Suomessa.
 • Liberaalit arvot ja ihmisoikeudet: Puolue on ollut mukana edistämässä liberaaleja arvoja ja ihmisoikeuksia hallituksen politiikassa.

Merkittävät johtajat Suomen ruotsalaisessa kansanpuolueessa

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen historiassa on ollut useita merkittäviä johtajia, jotka ovat vaikuttaneet puolueen suuntaan ja politiikkaan. Axel Lille, yksi puolueen perustajista, oli ensimmäinen merkittävä johtaja. Vuosikymmenten aikana puolueen johtoon on kuulunut myös muita vaikutusvaltaisia poliitikkoja, kuten Jan-Magnus Jansson, joka oli puheenjohtaja 1960-luvulla. Nykyinen puheenjohtaja, Anna-Maja Henriksson, on jatkanut puolueen perinteitä keskittyen erityisesti ruotsinkielisen väestön oikeuksien edistämiseen Suomessa.