Kuinka monta askelta päivässä tarvitaan optimaalisen terveyden ylläpitämiseksi riippuu monista tekijöistä, kuten henkilön iästä, terveydentilasta ja elämäntyylistä. Yleisesti ottaen terveysviranomaiset suosittelevat aikuisten ottavan vähintään 10 000 askelta päivässä, mikä vastaa noin viittä kilometriä, terveyshyötyjen saavuttamiseksi. Kuitenkin jokaisen yksilön tulisi kuunnella kehoaan ja sovittaa askeltensa määrä omaan elämäntyyliinsä ja kuntoonsa sopivaksi. Tärkeää on löytää tasapaino liikunnan ja lepoajan välillä saavuttaakseen optimaalisen terveyden ja hyvinvoinnin.

Kuinka monta askelta ottaa laihtuminen?

Painonpudotuksen kannalta suositeltu askelmäärä päivässä vaihtelee yksilöllisesti ja riippuu useista tekijöistä, kuten henkilön lähtökohdista, tavoitteista ja elämäntavasta. Yleisesti ottaen terveysammattilaiset suosittelevat vähintään 10 000 askeleen päivittäistä tavoitetta terveyden ylläpitämiseksi. Kuitenkin painonpudotuksen kannalta tärkeintä on saavuttaa negatiivinen energiatase eli kuluttaa enemmän energiaa kuin kuluttaa. Siksi askelmäärä voi vaihdella riippuen siitä, kuinka paljon liikuntaa henkilö harjoittaa muilla tavoin ja kuinka paljon energiaa hän kuluttaa päivittäin. Joillekin voi olla hyödyllistä lisätä askelmääräänsä tavoitteena lisätä kokonaiskulutusta, kun taas toiset saattavat hyötyä enemmän painonpudotuksesta lisäämällä intensiivistä liikuntaa. On tärkeää kuunnella kehoa, asettaa realistiset tavoitteet ja keskittyä terveellisiin elämäntapoihin painonhallinnan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kuinka monta askelta parantaa kuntoa?

Liikunnan määrä, joka tarvitaan kunnon parantamiseksi, vaihtelee yksilöittäin riippuen heidän lähtötasonsa ja tavoitteidensa mukaan. Kuitenkin yleisesti ottaen terveys- ja kuntoasiantuntijat suosittelevat aikuisten ottavan vähintään 150 minuuttia kohtalaista aerobista liikuntaa viikossa, mikä vastaa noin 7 000–8 000 askelta päivässä. Tämän lisäksi tulisi sisällyttää lihaskuntoharjoittelua vähintään kaksi kertaa viikossa. Tämä auttaa parantamaan sydän- ja verisuoniterveyttä, voimaa, kestävyyttä ja joustavuutta. On tärkeää muistaa, että liikunnan tulisi olla monipuolista ja nautinnollista, jotta sitä voidaan ylläpitää pitkällä aikavälillä. Lisäksi on tärkeää kuunnella kehoa ja välttää ylirasitusta.

Askeleet iän mukaan

3-5 vuotta

3-5-vuotiaiden lasten tulisi olla fyysisesti aktiivisia joka päivä, ja heidän olisi hyvä harjoittaa erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja vähintään kolme tuntia päivässä. Tämä voi sisältää leikkiä, juoksemista, hyppimistä ja kiipeilyä. Lasten tulisi myös osallistua vähintään tunnin mittaiseen kohtalaisen tai korkean intensiteetin liikuntaan päivittäin. Tämä auttaa kehittämään heidän motorisia taitojaan, lihaskuntoaan ja kestävyyttään sekä edistää terveellistä kasvua ja kehitystä. On tärkeää rohkaista lapsia olemaan aktiivisia ja tarjota heille mahdollisuuksia liikkua monipuolisesti eri ympäristöissä. Lisäksi on hyvä muistaa, että lapset tarvitsevat myös riittävästi lepoa ja unta, jotta he voivat palautua ja kasvaa terveellisesti.

6-17 vuotta

6-17-vuotiaiden lasten ja nuorten tulisi pyrkiä saamaan kohtuullinen määrä liikuntaa joka päivä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Terveysviranomaiset suosittelevat vähintään 60 minuutin päivittäistä liikuntaa, joka sisältää kohtalaista tai voimakasta aerobista liikuntaa sekä lihaskuntoa ja luustoa vahvistavaa harjoittelua. Tämä voi vastata noin 12 000–16 000 askelta päivässä, riippuen lapsen tai nuoren aktiivisuustasosta ja fyysisestä kunnosta. On tärkeää kannustaa lapsia ja nuoria osallistumaan monipuolisiin liikuntamuotoihin, jotka ovat hauskoja ja motivoivia, ja samalla varmistaa riittävä lepo ja palautuminen.

Iäkkäät aikuiset

Iäkkäille aikuisille suositellaan edelleen liikkumista päivittäin terveyden ylläpitämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yksilöiden kyky ja tarve liikkua voivat kuitenkin vaihdella merkittävästi iän ja terveydentilan mukaan. Terveysviranomaiset suosittelevat yleisesti ottaen vähintään 7 000–8 000 askelta päivässä, mikä vastaa noin 150 minuuttia kohtalaista aerobista liikuntaa viikossa, iästä ja terveydestä riippuen. Lisäksi vanhempien aikuisten tulisi sisällyttää lihaskuntoharjoittelua vähintään kahdesti viikossa ylläpitääkseen voimaa ja tasapainoa, mikä voi auttaa ehkäisemään kaatumisia ja loukkaantumisia. On tärkeää, että liikunta sovitetaan yksilöllisiin tarpeisiin ja kykyihin, ja tarvittaessa konsultoidaan terveydenhuollon ammattilaisia ​​ennen uuden liikuntaohjelman aloittamista.

Lue myös: