Maailman pisimmät joet ovat luonnon mahtavia vesiväyliä, jotka virtaavat halki mannerten ja muovaavat maisemia ja ekosysteemejä. Nämä joet eivät ole vain tärkeitä vedenlähteitä, vaan niillä on myös merkittävä rooli ihmiskunnan historiassa, kulttuurissa ja taloudessa. Jokien varrella on syntynyt ja kasvanut suuria sivilisaatioita, ja ne toimivat edelleen elintärkeinä kuljetusreitteinä, kastelulähteinä ja energian tuottajina. Tässä artikkelissa tutustumme maailman pisimpiin jokiin, niiden ominaisuuksiin ja merkitykseen. Aloitamme esittelemällä seitsemän pisintä jokea ja jatkamme tarkastelemalla niiden vaikutusta ympäröivään maailmaan.

7. Ob-Irtysh

Ob-Irtysh

Ob-Irtysh-joki on yksi maailman suurimmista ja pisimmistä jokijärjestelmistä, virraten noin 5 410 kilometriä läpi Keski-Aasian ja Länsi-Siperian. Tämä mahtava vesiväylä alkaa Irtysh-joesta, joka saa alkunsa Kiinan Altai-vuoristosta, ja liittyy myöhemmin Ob-jokeen Venäjän Novosibirskissa. Yhdessä nämä joet muodostavat Ob-Irtysh-järjestelmän, joka laskee Pohjoiseen jäämereen. Ob-Irtysh-joki on elintärkeä alueen ekosysteemille ja taloudelle, tarjoten kasteluvettä, kalastusmahdollisuuksia ja kuljetusreittejä. Sen valuma-alue on valtava, kattaen yli 2,9 miljoonaa neliökilometriä, ja se on kotina monille erilaisille kasvi- ja eläinlajeille. Joki on myös tärkeä energiantuotannolle, sillä sen varrella on useita suuria vesivoimaloita. Ob-Irtysh-järjestelmä on keskeinen osa Siperian luonnonvarojen hyödyntämistä ja alueen infrastruktuuria.

6. Keltainenjoki (Huang He)

Keltainenjoki (Huang He)

Keltainenjoki (Huang He) on Kiinan toiseksi pisin joki ja yksi maailman merkittävimmistä vesiväylistä. Sen pituus on noin 5 464 kilometriä, ja se virtaa läpi yhdeksän Kiinan provinssia ennen laskemistaan Bohainmereen. Keltainenjoki on saanut nimensä sen sedimenttipitoisesta vedestä, joka värjää joen keltaiseksi. Joella on ollut keskeinen rooli Kiinan historiassa ja kulttuurissa, sillä se on tunnettu “Kiinan sivilisaation kehtona.” Tämä joki on ollut elintärkeä maanviljelylle ja kehitykselle, mutta se on myös aiheuttanut tuhoisia tulvia, jotka ovat muokanneet alueen maantiedettä ja yhteiskuntaa. Nykyään Keltainenjoki on keskeinen resurssi, joka tukee miljoonien ihmisten elinkeinoja ja Kiinan taloudellista kehitystä.

5. Jenisei-Angara

Jenisei-Angara

Virraten Venäjän sydänmaiden halki, tämä mahtava joki kulkee pohjoisesta etelään, yhdistäen Siperian syrjäiset alueet Pohjoiseen jäämereen. Se alkaa Mongolian rajoilta, missä sen päähaarat kohtaavat, ja kulkee noin 5 539 kilometrin matkan ennen kuin saavuttaa suistoalueensa. Tämän suuren joen varrella on useita kaupunkeja ja kyliä, ja sen valuma-alue on yksi maailman laajimmista, kattaen valtavia osia Siperian maisemasta. Se on keskeinen osa Venäjän historiaa ja taloutta, tarjoten kuljetusreittejä, kasteluvettä ja energiaa miljoonille ihmisille. Jenisei-Angara tunnetaan myös luonnon monimuotoisuudestaan, sillä sen varrella ja vesistössä elää monia erilaisia kasvi- ja eläinlajeja, tehden siitä tärkeän ekologisen alueen.

4. Mississippi-Missouri

Mississippi-Missouri

Virraten Pohjois-Amerikan halki, tämä suuri joki kulkee läpi useiden osavaltioiden, yhdistäen Yhdysvaltojen keskilännen ja etelän. Se alkaa Minnesotan osavaltiosta, missä sen päähaarat kohtaavat, ja kulkee yli 6 275 kilometrin matkan ennen laskemistaan Meksikonlahteen. Tämän suuren joen varrella on lukuisia kaupunkeja, ja sen valuma-alue on yksi maailman laajimmista, kattaen noin kolmasosan Yhdysvaltojen mantereesta. Se on elintärkeä osa Amerikan historiaa ja taloutta, tarjoten kuljetusreittejä, kasteluvettä ja energiaa miljoonille ihmisille. Mississippi-Missouri tunnetaan myös luonnon monimuotoisuudestaan, sillä sen varrella ja vesistössä elää monia erilaisia kasvi- ja eläinlajeja, tehden siitä tärkeän ekologisen alueen.

3. Jangtse-joki

Jangtse-joki

Tämä joki on Aasian pisin ja maailman kolmanneksi pisin, virraten noin 6 300 kilometriä Kiinan halki. Se alkaa Tiibetin ylängöltä ja kulkee läpi useiden suurten kaupunkien, kuten Chongqing, Wuhan ja Nanjing, ennen kuin se laskee Itä-Kiinan mereen Shanghain lähellä. Jangtse on elintärkeä Kiinan taloudelle ja kulttuurille, tarjoten vettä kasteluun, teollisuudelle ja juomavedeksi sadoille miljoonille ihmisille. Lisäksi se on tärkeä kuljetusreitti, joka yhdistää sisämaan ja rannikon alueet. Tämä joki on myös merkittävä ekologinen alue, sillä sen valuma-alueella elää lukuisia ainutlaatuisia lajeja, kuten uhanalainen kiinanalligaattori ja jättiläispanda.

2. Niili-joki

Niili-joki

Tämä joki virtaa pohjoiseen Afrikassa, ja sen pituus on noin 6 650 kilometriä. Se alkaa kahdesta päähaaroista, Sinisestä ja Valkoisesta, jotka yhtyvät Sudanin pääkaupungissa Khartumissa. Niili virtaa useiden maiden läpi, mukaan lukien Uganda, Etiopia, Etelä-Sudan, Sudan ja Egypti, ennen kuin se laskee Välimerelle. Joen valuma-alue on valtava ja kattaa noin 3,4 miljoonaa neliökilometriä. Tämä joki on ollut elintärkeä lähde alueen sivilisaatioille tuhansien vuosien ajan, tarjoten vettä maatalouteen, kalastukseen ja päivittäiseen käyttöön. Lisäksi se on tunnettu siitä, että sen ympärille kehittyi yksi maailman vanhimmista ja merkittävimmistä kulttuureista, muinaisen Egyptin sivilisaatio.

1. Amazon-joki

Amazon-joki

Amazon-joki on maailman pisin joki ja se virtaa Etelä-Amerikan halki. Sen pituus on noin 7 062 kilometriä, ja se kulkee läpi Perun, Kolumbian ja Brasilian ennen kuin laskee Atlantin valtamereen. Amazonin valuma-alue on maailman laajin, kattaen noin 7 miljoonaa neliökilometriä, ja se sisältää lukuisia sivujokia ja vesistöjä. Joen varrella sijaitseva Amazonin sademetsä on yksi planeettamme monimuotoisimmista ekosysteemeistä, koti miljoonille eri eläin- ja kasvilajeille. Amazonin vesistö on myös merkittävä makean veden lähde ja elinehto alueen ihmisille, tarjoten kalastusmahdollisuuksia, kuljetusreittejä ja kasteluvettä.

Lue myös