Koulutus

Missä voi opiskella oikeustiedettä Suomessa?

Oikeustiede on suosittu ja arvostettu ala, joka tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia. Suomessa oikeustieteen opintoja voi suorittaa useissa yliopistoissa eri puolilla maata.

Yliopistot, joissa voi opiskella oikeustiedettä

1.     Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on Suomen suurin ja vanhin, sijaiten Helsingin keskustassa. Tiedekunta tarjoaa sekä kandidaatin että maisterin tutkintoja oikeustieteessä, erikoistumisaloina ympäristöoikeus, EU-oikeus, kansainvälinen oikeus ja ihmisoikeudet. Tämä tekee siitä houkuttelevan kohteen opiskelijoille, jotka haluavat korkealaatuista ja kansainvälisesti suuntautunutta oikeustieteellistä koulutusta.

2.     Itä-Suomen yliopisto (UEF)

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos, joka sijaitsee Joensuussa, tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet suorittaa sekä oikeustieteen kandidaatin että maisterin tutkintoja. Laitos on tunnettu monipuolisista ja ajankohtaisista erikoistumisaloistaan, kuten sosiaalioikeus, rikosoikeus ja oikeustaloustiede. Nämä erikoistumisalat tarjoavat opiskelijoille syvällisen ymmärryksen oikeuden eri osa-alueista ja valmentavat heitä menestyksekkäisiin urapolkuihin. Joensuun kampuksen modernit tilat ja kannustava oppimisympäristö tekevät opiskelusta inspiroivaa ja tehokasta.

3.     Lapin yliopisto

Rovaniemellä sijaitseva Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta tarjoaa laajan valikoiman oikeustieteen opintoja. Opiskelijat voivat erikoistua saamelaisoikeuteen, arktiseen oikeuteen ja ympäristöoikeuteen, mikä antaa ainutlaatuisen näkökulman pohjoisiin ja ympäristöön liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Näiden erikoistumisalueiden ansiosta tiedekunta houkuttelee opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita kestävän kehityksen ja oikeuden teemoista arktisella alueella.

4.     Turun yliopisto

Turussa sijaitseva oikeustieteellinen tiedekunta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden erikoistua kauppaoikeuteen, vero-oikeuteen ja kansainväliseen kauppaan. Näiden erikoistumisalueiden ansiosta opiskelijat saavat syvällisen ymmärryksen talous- ja liiketoiminnan oikeudellisista kysymyksistä. Tiedekunnan vahva akateeminen perusta ja monipuoliset opintomahdollisuudet tekevät siitä houkuttelevan valinnan niille, jotka tavoittelevat uraa kansainvälisillä oikeusareenoilla.

5.     Åbo Akademi

Åbo Akademi, joka sijaitsee Turussa, tarjoaa oikeustieteen opintoja pääasiassa ruotsinkielellä. Opiskelijat voivat erikoistua ympäristöoikeuteen ja ihmisoikeuksiin, mikä antaa heille syvällisen ymmärryksen ajankohtaisista ja tärkeistä oikeudellisista kysymyksistä. Näiden erikoistumisalueiden ansiosta Åbo Akademi houkuttelee opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita ympäristönsuojelusta ja ihmisoikeuksien edistämisestä.

Oikeustieteen opinnot

Oikeustieteen opinnot Suomessa koostuvat kolmesta vaiheesta:

1.     Kandidaatin tutkinto (oikeusnotaari)

 • Kolmivuotinen tutkinto, jonka aikana opiskelijat saavat perustiedot ja -taidot oikeustieteen eri aloilta.
 • Opintojen aikana perehdytään muun muassa perustuslakiin, siviilioikeuteen, rikosoikeuteen ja hallinto-oikeuteen.

2.     Maisterin tutkinto (oikeustieteen maisteri)

 • Kaksivuotinen jatkotutkinto, jossa opiskelijat syventävät tietojaan ja taitojaan valitsemillaan erikoistumisaloilla.
 • Opintoihin kuuluu myös pro gradu -tutkielman laatiminen.

3.     Tohtorin tutkinto

 • Tohtorin tutkinto on tutkimuspainotteinen jatkotutkinto, jonka suorittaminen kestää yleensä 4–6 vuotta.
 • Tohtoriopinnot edellyttävät väitöskirjan tekemistä ja sen julkista puolustamista.

Hakeminen oikeustieteen opintoihin

Oikeustieteen opintoihin haetaan pääasiassa yhteishaun kautta, joka järjestetään kahdesti vuodessa (kevät ja syksy). Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelun kautta. Hakijoilta vaaditaan yleensä:

 • Ylioppilastutkinto tai muu toisen asteen tutkinto
 • Oikeustieteellisen alan valintakoe
  • Valintakoe mittaa hakijan oikeudellista ajattelua, kirjallista ilmaisua ja kykyä soveltaa oikeudellisia sääntöjä käytännössä.

Joissakin yliopistoissa voi myös olla muita hakuvaihtoehtoja, kuten erillishaku tai maisterivaiheen suora haku.

Uramahdollisuudet

Oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä monenlaisissa tehtävissä, kuten:

 • Juristi: Yrityksissä, asianajotoimistoissa, julkishallinnossa ja kansainvälisissä organisaatioissa.
 • Tuomari: Käräjäoikeudessa, hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa.
 • Syyttäjä: Rikosasioiden käsittelyssä ja syytteen nostamisessa.
 • Lakimies: Eri järjestöissä, kuten ammattiyhdistyksissä tai kansalaisjärjestöissä.

Oikeustieteellinen koulutus tarjoaa myös hyvän pohjan jatko-opinnoille ja tutkijauralle.

Lue myös

Aiheeseen liittyvät viestit