Psykologian opiskelu tarjoaa syvällistä ymmärrystä ihmismielestä, käyttäytymisestä ja tunteista. Suomessa psykologiaa voi opiskella useissa eri yliopistoissa, jotka tarjoavat laadukasta ja monipuolista koulutusta alalla. Tässä on katsaus tärkeimpiin yliopistoihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin:

1. Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on yksi Suomen johtavista yliopistoista ja tarjoaa laajan valikoiman psykologian opintoja. Yliopistolla on modernit tilat ja kansainvälisesti tunnustettu opetusohjelma, joka kattaa kaikki psykologian keskeiset osa-alueet.

 • Ohjelmat: Kandidaatti, maisteri ja tohtori
 • Erityisalat: Kehityspsykologia, kliininen psykologia, neuropsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia
 • Sijainti: Helsinki

2. Turun yliopisto

Turun yliopisto tarjoaa psykologian koulutusohjelmia, jotka keskittyvät sekä teoreettiseen että käytännönläheiseen osaamiseen. Yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten terveydenhuollon palvelujen kanssa, mikä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia käytännön harjoitteluun.

 • Ohjelmat: Kandidaatti, maisteri ja tohtori
 • Erityisalat: Kognitiivinen psykologia, terveyspsykologia, koulu- ja kasvatuspsykologia
 • Sijainti: Turku

3. Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto tunnetaan innovatiivisesta ja monitieteisestä lähestymistavastaan psykologiaan. Yliopisto tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua tutkimusprojekteihin ja kehittää syvällistä ymmärrystä psykologisista prosesseista.

 • Ohjelmat: Kandidaatti, maisteri ja tohtori
 • Erityisalat: Sosiaalipsykologia, kliininen psykologia, neurotieteet
 • Sijainti: Tampere

4. Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto tarjoaa psykologian opintoja, jotka painottavat erityisesti liikunta- ja terveyspsykologiaa. Yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa.

 • Ohjelmat: Kandidaatti, maisteri ja tohtori
 • Erityisalat: Liikuntapsykologia, kliininen psykologia, neuropsykologia
 • Sijainti: Jyväskylä

5. Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa kattavan psykologian koulutusohjelman, joka keskittyy erityisesti terveyspsykologiaan ja kliiniseen psykologiaan. Yliopisto tunnetaan vahvasta tutkimustoiminnastaan ja opiskelijaystävällisestä ympäristöstään.

 • Ohjelmat: Kandidaatti, maisteri ja tohtori
 • Erityisalat: Terveyspsykologia, kliininen psykologia, neuropsykologia
 • Sijainti: Kuopio ja Joensuu

Hakuprosessi ja pääsyvaatimukset

Psykologian opintoihin hakeutuminen edellyttää yleensä ylioppilastutkintoa tai vastaavaa toisen asteen koulutusta. Hakuprosessi sisältää usein valintakokeen, joka mittaa hakijan soveltuvuutta psykologian opintoihin. Valintakokeessa testataan esimerkiksi hakijan matemaattisia taitoja, loogista päättelykykyä ja kielellisiä valmiuksia.

Lue myös

Aiheeseen liittyvät viestit