Suomi

Nuorisorikollisuus – Kasvava Haaste Suomessa

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on nostanut esiin nuorisorikollisuuden merkittävän kasvun Suomessa. Hän korostaa, että ilmiö on otettava vakavasti ja väkivallan kierre on pyrittävä katkaisemaan. Tilastot osoittavat selvästi, että nuorisoväkivalta on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina.

Valtakunnallinen Ongelma

Nuorisorikollisuus ei rajoitu pelkästään suuriin kaupunkeihin, vaan on levinnyt myös taajaan asutuille alueille ja maaseudulle. Itä-Suomen poliisin mukaan alaikäisten tekemät väkivalta- ja ryöstörikokset lisääntyivät alueella vuonna 2023 peräti 14 % edellisvuoteen verrattuna. Erityisen huolestuttavaa on vakavien rikosten, kuten ryöstöjen ja törkeiden pahoinpitelyjen, määrän kasvu.

Kansainvälinen Vertailu

Poliisiylijohtaja Kolehmainen vertasi Suomen tilannetta Ruotsiin, jossa nuorisorikollisuus ja jengiväkivalta ovat olleet merkittäviä ongelmia. Hän korosti, että Suomella on vielä mahdollisuus estää tilanteen kärjistyminen samanlaiseksi kuin Ruotsissa, mutta se vaatii nopeita ja tehokkaita toimenpiteitä.

Syyt ja Ratkaisut

Nuorisorikollisuuden taustalla on monia tekijöitä, kuten syrjäytyminen, päihteiden käyttö ja sosiaalinen media. Poliisiylijohtaja Kolehmainen painottaa, että koko yhteiskunnan on osallistuttava ongelman ratkaisemiseen. On tärkeää, että vanhemmat ovat tietoisia nuorten arjesta ja pitävät avoimia keskusteluyhteyksiä heidän kanssaan.

Hallitus on myöntänyt yli kahdeksan prosentin lisärahoituksen poliisille ensi vuodelle. Tämä rahoitus kohdennetaan erityisesti nuoriso- ja jengirikollisuuden torjuntaan, ja poliisien määrää on tarkoitus lisätä huomattavasti. Poliisiylijohtaja Kolehmainen on optimistinen, että näillä toimenpiteillä voidaan saada aikaan merkittäviä parannuksia.

Nuorisorikollisuuden vähentämiseksi tarvitaan kuitenkin enemmän kuin vain poliisin toimia. Koko yhteiskunnan, mukaan lukien koulut, sosiaalipalvelut ja perheet, on tehtävä yhteistyötä, jotta nuoret tuntevat olevansa osa yhteisöä ja näkevät tulevaisuuden positiivisessa valossa.