Valtaosalla ihmisistä on keskimääräistä enemmän käsiä.