Suomi

YLE: Suurin osa suomalaisista ei tue Israelin toimia Gazassa

Merkittävä enemmistö suomalaisista ei hyväksy Israelin sotatoimia Gazassa, YLE:n teettämän kyselyn mukaan.

Äskettäin tehdyt Israelin operaatiot Gazassa saivat 60 prosentin vastustuksen ja 21 prosentin hyväksynnän kyselyyn vastanneilta. Loput vastaajista eivät vastanneet tai olivat epävarmoja.

Anu Koivunen, Turun yliopiston mediatutkija, ilmaisi maanantaina YLE:lle yllätyksensä kyselytuloksista ottaen huomioon Gazan konfliktin mediakäsittelyn.

“[Suomessa] uutisointi on ollut varsin pidättyväistä ja hillittyä; sille on ollut rajoitetusti tilaa. Gazan konfliktista keskusteltaessa on noudatettu varovaisuutta. Uutisointi on korostanut Hamas-terroristiryhmän julmia hyökkäyksiä ja Israelin itsepuolustusoikeutta,” hän selitti.

Hän tiivisti, että suomalainen raportointi on yleisesti heijastanut länsimaiden kantaa asiaan. Esimerkiksi Ruotsissa raportointi on ollut laajempaa suuremman toimittajamäärän ja yhteyksien ansiosta sekä Israeliin että Gazaan.

Kysely paljasti merkittäviä sukupuolten välisiä eroja sodan suhteen. 76 prosenttia naisista ei hyväksynyt Israelin toimia, kun taas vain 43 prosenttia miehistä jakoi tämän näkemyksen; toisaalta 35 prosenttia miehistä hyväksyi Israelin toimet, verrattuna 7 prosenttiin naisista.

Koivunen ehdotti, että sukupuolten välinen ero saattaa liittyä korkeisiin siviili- ja lapsiuhrien lukuihin, mutta korosti, että tarkempi, laadullinen data tarvitaan lopullisen selityksen antamiseksi. Hamasin hallinnoiman paikallisen terveysministeriön mukaan yli 34 500 palestiinalaista on kuollut ja 77 500 on loukkaantunut Gazassa lokakuun 7. päivän jälkeen.

“Tulokset myös osoittavat, mihin ihmiset samaistuvat. Samaistutko sotilaalliseen voimaan ja strategioihin vai siviileihin? Uskon, että se osittain selittää kyselyn tulokset,” Koivunen totesi.

Tällä viikolla siviiliuhrien määrän aiheuttamat huolenaiheet ovat kiihtyneet, erityisesti sen jälkeen kun Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu toisti tiistaina aikomuksensa aloittaa maahyökkäys Hamasia vastaan Rafahissa, Gazan kaistan eteläisimmässä kaupungissa, jossa asuu yli miljoona palestiinalaista.

YLE:n tekemä kysely osoitti myös, että mielipiteet Israelin toimista ovat yhteydessä puoluekannatukseen.

Vasemmistoliiton kannattajat olivat erityisen kriittisiä toimia kohtaan, vain kaksi prosenttia kannatti niitä, seuraavina olivat Vihreiden liiton (5%) ja sosiaalidemokraattien (9%) kannattajat. Perussuomalaisilla oli korkein hyväksyntäaste äänestäjien keskuudessa, 52 prosenttia tuki toimia. Heitä seurasivat Liike Nyt (40%) ja Kansallinen Kokoomus (35%).

Korkeimmat prosenttiosuudet vastaajista, jotka eivät kyenneet tai halunneet antaa mielipidettään, olivat Ruotsalaisen kansanpuolueen (40%) ja Kristillisdemokraattien (37%) kannattajien keskuudessa.

Koivunen huomautti, ”Prosenttiluvut aina edustavat erilaisia näkemyksiä. Uskon, että asenteet Gazan sodan suhteen muovautuvat laajempien näkemysten perusteella järjestyksestä ja kurista tai vaihtoehtoisesti siviileistä, ihmisoikeuksista ja kärsimyksestä.”

Koivunen arvioi, että kaikissa poliittisissa puolueissa on monenlaisia mielipiteitä konfliktista, ja kysely heijastaa vain keskimääräisiä näkemyksiä. Siksi eri puolueiden kannattajien välisiä eroja ei tulisi tehdä lopullisia johtopäätöksiä.

Hän ehdotti myös, että hallituksen ja opposition väliset dynamiikat selittävät osittain yhteyden puoluekannan ja näkemysten välillä Israelin toimiin Gazassa. Hän perusteli, että jos pääministeri Sanna Marinin (SDP) johtama koalitio olisi edelleen vallassa, ja se olisi tehnyt samankaltaisia päätöksiä EU-tasolla kuin pääministeri Petteri Orpon (Kok) johtama hallitus, sosiaalidemokraattien, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat saattaisivat olla enemmän Israelin toimien kannalla. Taloustutkimuksen 22.–23. huhtikuuta suorittama verkkokysely keräsi 1 106 vastausta.