Suomi

Huhtikuussa asuntojen hinnat laskivat kaikissa Suomen suurissa kaupungeissa paitsi Turussa

Tilastokeskuksen alustavien tietojen mukaan vanhojen asunto-osakeyhtiöiden asuntojen hinnat laskivat huhtikuussa 4,0 prosenttia vuodentakaisesta ja 0,1 prosenttia kuukauden aikana.

Lasku oli erityisen merkittävää maan tiheimmin asutuilla alueilla, jossa kuuden suurimman kaupungin vuotuinen lasku oli 5,2 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 6,4 prosenttia. Vantaalla hinnat laskivat 9,1 prosenttia, Oulussa 7,7 prosenttia ja Helsingissä 6,4 prosenttia vanhojen asuntojen osalta.

Turku oli ainoa suuri kaupunki, jossa asuntojen hinnat eivät laskeneet.

Kuuden suurimman kaupungin ulkopuolella vanhojen asuntojen hinnat laskivat 1,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden huhtikuuhun.

Tilastokeskus huomautti, että vanhojen asuntojen myynti kerrostaloissa ja rivitaloissa kiinteistönvälitysyritysten kautta kasvoi 17 prosenttia edellisvuodesta.

Helsingin Sanomat raportoi aiemmin tällä viikolla, että useat indikaattorit viittaavat siihen, että asuntomarkkinat ovat huonommassa tilassa kuin vuosikymmeniin. Korkeiden vertailukorkojen vuoksi, verrattuna 2010-lukuun, kuluttajat ovat haluttomia tulemaan markkinoille. Tämä jättää rakennusyrityksille merkittävän määrän myymättömiä uusia asuntoja, erityisesti koska korkojen nousua edeltäneet projektit valmistuvat vasta nyt.

“Uusien asuntojen määrän odotetaan vähenevän seuraavan vuoden tai kahden aikana. Tähän mennessä valmistuneiden uusien asuntojen runsaus on ollut hintojen laskun taustalla,” mainitsi Juho Keskinen, Hypo-kiinnitysyhtiön ekonomisti, tiistaina julkaistussa raportissa.

Asuntomarkkinoiden odotetaan alkavan elpyä vanhojen asuntojen kautta, sillä ne pidetään yleisesti luotettavampina sijoituksina kuin uudet rakennukset.

“Rakentaminen ei käynnisty uudelleen, ennen kuin uusien yksiköiden myynnissä nähdään merkittävää parannusta ja uusien asuntojen varasto on merkittävästi vähentynyt. Tämä sykli voi olla varsin voimakas,” Keskinen huomautti.

Samaan aikaan hintojen elpyminen alkaa vasta, kun myyntimäärät kasvavat ja kiinteistöjen myyntiaika lyhenee. Hypo on kerännyt historiallista dataa, joka osoittaa, että hinnat yleensä alkavat toipua kuusi kuukautta myynnin vilkastumisen jälkeen tiheästi asutuilla alueilla ja vuoden kuluessa harvemmin asutuilla markkinoilla.

Veera Holappa, Pellervo Taloustutkimuksen (PTT) vanhempi ekonomisti, kertoi Helsingin Sanomille, että asuntojen hinnat ovat jälleen nousussa. “Vaikuttaa siltä, että pohjapiste on saavutettu. Kotitaloudet alkavat toipua korkojen nousun aiheuttamasta shokista, ja kiinteistösijoittajat palaavat yhä enemmän markkinoille,” hän väitti.

Keskinen puolestaan tulkitsi vuoden alkupuolen tilastoja merkkinä siitä, että asuntojen hintojen lasku on tasaantumassa. “En odota hinnannousun jatkuvan alkuvuoden kaltaisella vauhdilla, mutta vaikuttaa todennäköiseltä, että trendi tasaantuu ennen kuin hinnat alkavat nousta. Todennäköisesti emme näe merkittävää hinnannousua ennen ensi vuotta,” hän ennusti.