Suomi

Kysely: Monet suomalaiset aikovat vähentää auton käyttöä korkeiden kustannusten vuoksi

LÄHES PUOLET suomalaisista aikoo vähentää autolla ajamista kesälomansa aikana kuluttajahintojen nousun vuoksi, kertoo Fintrafficin toteuttama kysely.

“Suomi on autoilukansaa, ja auto on täällä suosituin kulkuväline. Tästä huolimatta monet ajoneuvon omistajat suunnittelevat käyttävänsä autoaan tavanomaista vähemmän tänä kesänä,” totesi Fintrafficin toimitusjohtaja Pia Julin YLE:n haastattelussa tiistaina.

Neljäkymmentäneljä prosenttia kyselyyn vastanneista mainitsi hintojen nousun syyksi vähentää auton käyttöä. Hintojen nousu vaikuttaa kuitenkin myös laajemmin liikkumistottumuksiin Suomessa. Lähes kolmannes eli 31 prosenttia vastaajista arvioi, että nämä korotukset ja yleinen taloustilanne vaikuttavat heidän päivittäisiin liikkumispäätöksiinsä.

“Noin kolmannes vastaajista sanoi suoraan, että lisääntyneet kulut saavat heidät välttämään tarpeettomia matkoja ja arvioimaan tarkemmin matkustamisen tarvetta,” Julin kommentoi.

Erityisesti opiskelijat ja työttömät kokevat taloudellista painetta, sillä 45 prosenttia opiskelijoista ja 49 prosenttia työttömistä vastaajista myöntää, että nousevat kustannukset vaikuttavat heidän päivittäisiin liikkumisvalintoihinsa.

Lähes puolet, eli 44 prosenttia osallistujista, kertoi myös matkustavansa nykyään vähemmän kuin ennen koronapandemiaa. Julin huomautti, että pandemia näyttää vaikuttaneen eri ikäryhmiin selvästi, saaden vanhemmat ihmiset matkustamaan vähemmän ja nuoremmat enemmän kuin ennen pandemiaa.

Nuoret saattavat kokea patoutunutta matkustustarvetta rajoitusten jälkeen, jotka asetettiin viruksen leviämisen estämiseksi, hän arvioi. “Voisi olettaa, että näin on yleisen elämänkokemuksen perusteella.”

Kysely osoitti myös, että yli 400 kilometrin matkoilla juna on suomalaisten suosituin kulkuväline. Yli 600 kilometrin matkoilla lentäminen on kuitenkin yhtä suosittua.

Junat ovat erityisen suosittuja nuorten aikuisten keskuudessa. Lähes kaksi kolmasosaa, eli 65 prosenttia 24–35-vuotiaista vastaajista, ilmoitti aikovansa matkustaa junalla tänä kesänä.

“Juna on selvästi suosittu kulkuväline, kun se vastaa ihmisten tarpeita,” Julin päätti. Fintrafficin kyselyyn vastasi 1,093 henkilöä toukokuun lopussa.