Suomi

Merkittävä ekstaasitakavarikko Vantaalla: Takavarikoidun arvo ylittäämiljoona euroa.

Suurta huumekauppaa vastaan suunnatussa merkittävässä toiminnassa Suomen Tulli ilmoitti laajan
määrän huumeiden takavarikoinnista yksityisasunnosta Vantaalla. Tämä huomattava takavarikko, joka
on yksi viime vuosien suurimmista, sisälsi noin 52 000 MDMA-tablettia, joita yleisesti kutsutaan
ekstaasiksi, sekä kolme kilogrammaa hasista, joiden yhteenlaskettu katukauppahinta ylittää miljoona
euroa.
Kesäkuun 2023 ratsia paljasti odottamattoman löydön tavallisessa asunnon tarkastuksessa. Myöhemmät
tutkimukset viittasivat siihen, että alkuperäinen lähetys sisälsi todennäköisesti lähelle 200 000
ekstaasipilleriä ja suunnilleen seitsemän kilogrammaa hasista, mikä osoittaa operaation olleen
huomattavasti alkujaan epäiltyä laajempi.
Takavarikoitujen huumeiden määrä korostaa huolestuttavaa laitonta huumetoimintaa Suomessa,
erityisesti Helsingin alueella. “Takavarikoidut huumausaineet viittaavat merkittävän laittoman
markkinatoiminnan olemassaoloon maassa. Epäiltyjen uskotaan olevan osallisina huumeiden tuontiin,
kuljetukseen ja levitykseen, joiden katuarvo ylittää neljä miljoonaa euroa,” totesi Tuomas Korhonen,
ylitulli-inspektööri ja tutkinnanjohtaja.
MDMA:n ja hasiksen lisäksi on herännyt epäilyksiä suuren määrän Ksalol-tablettien hallussapidosta ja
suunnitellusta levittämisestä, joita käytetään ahdistuksen hoitoon. Perusteellinen alustava tutkinta
paljasti myös vakavan huumausainerikoksen, joka liittyi 70 gramman kokaiinierän takavarikointiin.
Takavarikoidun ekstaasin määrä rikkoo kuuden vuoden ennätyksen, kun Tulli on vain vuoden 2023
ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana takavarikoinut noin 76 700 tablettia. Tämä luku sisältää
Vantaan operaatiosta takavarikoidut 52 000 tablettia, mikä korostaa ongelman vakavuutta.
Tullin Tampereella toimiva tutkintayksikkö on tähän mennessä yhdistänyt kolme epäiltyä kahteen
erilliseen törkeään huumausainerikokseen. Asian käsittelyä johtaa Etelä-Suomen syyttäjänvirasto, ja asia
on nyt Helsingin käräjäoikeuden käsittelyssä, jonka odotetaan antavan kirjallisen päätöksen
myöhemmin. Tämä huomattava huumetakavarikko on merkittävä voitto suomalaisille
lainvalvontaviranomaisille jatkuvassa taistelussa laitonta huumekauppaa vastaan.