Suomi

Suomalainen tuomioistuin päätti, että Woltin kuriirit ovat itsenäisiä yrittäjiä, eivät yrityksen työntekijöitä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus totesi keskiviikkona, että Woltin lähettien asema on itsenäisiä yrittäjiä, ei työntekijöitä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) totesi vuonna 2021, että suomalaisen ruoankuljetuspalvelun ja sen lähettien välinen suhde on käytännössä työnantajan ja työntekijän välinen, vaatien yritystä ylläpitämään kirjaa lähettien työtunneista tai kohtaamaan sakon.

Wolt haastoi päätöksen viemällä asian hallinto-oikeuteen.

YLEn mukaan oikeus ilmoitti arvioineensa palveluntarjoajan ja sen lähettien välisen suhteen neljän työsuhteen merkin kautta: sopimus työn suorittamisesta, korvaus työstä, vaatimus suorittaa työ henkilökohtaisesti työnantajalle ja työn valvonta.

Oikeus totesi, että vain kaksi ensimmäistä ehtoa täyttyivät.

Lähettien ei tarvitse henkilökohtaisesti suorittaa tehtäviään; heillä on sen sijaan mahdollisuus antaa tehtävä alihankkijalle tai käyttää sijaista tietyissä toimituksissa. Oikeus totesi myös, että lähettien toiminta ei viittaa siihen, että he olisivat suoraan Woltin johdon valvonnan alaisia, esimerkiksi heillä ei ole määriteltyjä työtunteja eikä heidän ole pakko ottaa vastaan toimitustehtäviä.

Lisäksi oikeus otti huomioon muita seikkoja, jotka eivät viitanneet työnantaja-työntekijä suhteen olemassaoloon.

Oikeus totesi, että pelkkä toimitusten valvonnan suorittaminen ja toimitustehtävien korvauksen määrittäminen yrityksen toimesta ei luo työsuhdetta yrityksen ja sen lähettien välille. Tämä johtuu siitä, että kaikilta muilta osin työn olosuhteet eivät vastaa tyypillisesti työsuhteessa esiintyviä olosuhteita.

Joel Järvinen, Wolt Suomen toimintojen johtaja, ilmaisi tyytyväisyytensä päätökseen keskiviikon YLE:n haastattelussa. “Tämä on ennennäkemätön päätös Suomessa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun oikeus on perusteellisesti tutkinut Woltin lähettimallia ja todennut, että se ei muodosta työsuhdetta. Olemme tyytyväisiä ja helpottuneita,” hän totesi.