Politiikka

Vihreä liitto ehdottaa eläkkeiden verotuksen korottamista, mutta muut puolueet eivät tue heitä

Vihreä liitto on vaatinut korotusta kaikkiin eläkkeisiin paitsi pienimpiin.

Keskiviikkona, Vihreän eduskuntaryhmän johtaja Atte Harjanne perusteli ehdotusta viitaten sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen ja huomautti hallituksen suunnitelmista vähentää opiskelija- ja työttömyysetuuksia.

“Vaikka Suomessa on taloudellisesti kamppailevia eläkeläisiä, on myös niitä, jotka ovat taloudellisesti hyvin toimeentulevia. Olisi ihanteellista, jos he auttaisivat vakauttamaan valtion budjettia,” hän tarkensi.

Vastustava puolue ehdottaa, että yli 13 500 euron vuotuisia eläkkeitä tulisi verottaa 0,52% enemmän. Harjanne mainitsi, että tämän veronkorotuksen vaikutus kompensoisi yhden prosenttiyksikön tulevasta 5,7% eläkekorotuksesta, joka on määrä tehdä vuoden lopussa elinkustannusten vuoksi.

Suomessa yli 47 000 euron vuotuisiin eläketuloihin kohdistuu jo lisävero, joka on 5,85 %.

Ehdotus ei saanut tukea muilta poliittisilta ryhmiltä torstaina.

Kyselytunnin aikana eduskunnassa torstaina sekä valtiovarainministeri Riikka Purra (PS) että sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (NCP) torjuivat ehdotuksen. Grahn-Laasonen korosti, että hallitus pyrkii kohdistamaan menoleikkaukset niihin väestöryhmiin, joilla on mahdollisuus parantaa asemaansa työllistymisen kautta.

Purra väitti, että monet, jotka saavat vaatimattomia ansioihin perustuvia eläkkeitä, eivät saa riittävää korvausta pitkistä uristaan, erityisesti kun kansan- ja takuueläkkeensaajilla voi olla lähes sama nettotulo, vaikka heidän uransa olisi paljon lyhyempi.

Annika Saarikko, Keskustapuolueen johtaja, huomautti, että Vihreä liitto vaikuttaa olevan irti todellisuudesta matalatuloisten eläkeläisten osalta, huomaten, että monet noin 1 000 euron kuukausituloja saavat eläkeläiset ovat jo vaikeassa asemassa.

“Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on keskeistä, mutta jakolinjojen luominen ei edistä sitä. Meidän ei pitäisi asettaa yhtä sukupolvea toista vastaan,” hän kommentoi. “Työeläkeindeksiin puuttuminen olisi harhaanjohtavaa, erityisesti kun se hyödyttää eläkeläisiä. Vanhemmilla ikäryhmillä, toisin kuin monilla opiskelijoilla, ei ole keinoja ansaita lisätuloja.”

Vasemmistoliitto yhtyi Vihreän liiton näkemykseen, että hallituksen menoleikkaukset kohdistuvat epäoikeudenmukaisesti opiskelijoihin, työttömiin ja sairaisiin. Puheenjohtaja Li Andersson kuitenkin uskoi, että korkeamman veron määrääminen eläkkeille ei ole ratkaisu tähän ongelmaan.

“Kaikkien oppositioryhmien tulisi keskittää voimavaransa hallituksen ehdottamien leikkausten torjumiseen tai lieventämiseen muiden ryhmien osalta.”

Eläketurvakeskus on todennut, että nykyisten eläkeläisten saamat eläkkeet ovat keskimäärin huomattavasti suurempia kuin heidän uransa aikana tekemänsä eläkemaksut. Suomessa ansioon perustuvat eläkkeet rahoitetaan pääasiassa nykyisten työntekijöiden ja työnantajien tekemillä eläkemaksuilla, mikä tarkoittaa, että eläkeläiset eivät teknisesti ole säästäneet omia eläkkeitään.