Liiketoiminta

Nokia aikoo vähentää jopa 14,000 työpaikkaa maailmanlaajuisesti, joista lähes 450 on Suomessa

Torstaina NOKIA ilmoitti aikovansa käynnistää laaja-alaisen kustannusten leikkausohjelman varmistaakseen kannattavuutensa.

Suomalainen verkkolaitteiden valmistaja paljasti suunnitelmansa vähentää kustannuksiaan 800–1,200 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana, mikä tarkoittaa globaalin työvoiman vähentämistä jopa 14,000 työntekijällä, mikä on noin 16% sen 86,000 työntekijästä.

Yhtiön kannattavuus on heikentynyt pääasiassa nykyisen markkinatilanteen vuoksi: nousevat korkokulut ovat kasvattaneet asiakkaidensa rahoituskustannuksia, mikä on johtanut verkkotoimijoiden viivästyttämään investointejaan laitteiden parannuksiin. Tämä vähentynyt kysyntä on saanut yhtiön etsimään kustannussäästöjä erityisesti matkapuhelinverkoissa, pilvi- ja verkko-palveluissa sekä organisaation tehtävissä.

Suomessa Nokia aikoo vähentää 447 työpaikkaa 6,800 työpaikastaan, mutta tämä luku saattaa vaihdella keskustelujen perusteella työntekijäedustajien kanssa. Maassa ei toteuteta kustannussäästötoimenpiteitä sen tutkimus- ja kehitystoiminnoissa eikä sen tuotantolaitoksessa Oulussa.

Ohjelman tarkka laajuus riippuu markkinoiden kehityksestä ja siitä johtuvista inflaation säästöistä.

“Vaikeimmat liiketoimintapäätökset tehdään, kun ne vaikuttavat ihmisiimme,” totesi Pekka Lundmark, Nokian toimitusjohtaja. “Olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia näistä muutoksista kärsiviä. Kustannusrakenteen uudelleenarviointi on välttämätöntä mukautuaksemme markkinoiden epävarmuuteen ja varmistaaksemme pitkäaikaisen kannattavuutemme ja kilpailukykymme.”

Torstaina Nokia ilmoitti, että sen kannattavuus laski odotettua enemmän vuoden kolmannella neljänneksellä, tulot laskivat 15% vuosittain 4,98 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen käyttökate 36% 424 miljoonaan euroon.

Markkina-asiantuntijat odottivat yhtiön kirjaavan noin 5,7 miljardin euron tulot ja noin 550 miljoonan euron käyttökatteen. Tämä suorituskyky vaikutti myös yhtiön taloudelliseen asemaan, pienentäen sen nettokassaa 36% vuosittain 2,96 miljardiin euroon syyskuun lopussa.

Nokia ilmoitti myös aikovansa tehostaa organisaatiorakennettaan ja lisätä neljän liiketoimintayksikkönsä autonomiaa upottamalla myyntitiimejä näihin divisiooniin.

Lundmark väitti, että keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät ovat lupaavat suurten investointien vuoksi, jotka ovat tarpeen matkapuhelinverkoissa pilvilaskennan ja tekoälyn muutosten toteuttamiseksi.

“Kiinaa lukuun ottamatta vain noin 25% matkapuhelinverkkojen solutorneista on päivitetty 5G-taajuuksiin,” YLE kertoi hänen sanoneen.

Markkinoiden toipumisen ajoituksen ollessa edelleen epävarmaa, yritys toimii aktiivisesti kolmella alueella: nopeuttaen strategiansa toteutusta, hienosäätäen toimintamalliaan ja uudelleenarvioiden kustannusrakennettaan.

“Olen vakuuttunut siitä, että nämä toimenpiteet vahvistavat meitä ja tuottavat merkittävää arvoa sidosryhmillemme,” hän julisti.

Ericsson, Nokian pääkilpailija, esitti tällä viikolla näkemyksen, että markkinat eivät ala toipua ennen ensi vuotta.