Prednisolonin vaikutusnopeus voi vaihdella potilaasta toiseen, mutta yleensä sen vaikutukset alkavat tuntua muutaman tunnin kuluessa ensimmäisen annoksen ottamisesta. Tarkka aika, jolloin vaikutukset alkavat tuntua, riippuu useista tekijöistä, kuten annoksen suuruudesta, potilaan yksilöllisistä ominaisuuksista, ja siitä, mitä sairautta hoidetaan. Joissakin tapauksissa, kuten akuutin astmakohtauksen tai vakavien allergisten reaktioiden hoidossa, prednisolon voi alkaa vaikuttaa jo 30 minuutin kuluessa. Kuitenkin, joidenkin kroonisten sairauksien, kuten reumaattisten sairauksien hoidossa, täyden vaikutuksen saavuttaminen voi kestää useita päiviä tai jopa viikkoja.

Mitä on prednisolone?

Prednisoloni on tehokas ja monipuolinen synteettinen kortikosteroidi, joka matkii ihmiskehon luonnollisten steroidihormonien toimintaa. Se tarjoaa voimakkaan tulehdusta ehkäisevän vaikutuksen, joka on avainasemassa monenlaisten sairauksien, kuten autoimmuunisairauksien, allergioiden, astman ja tiettyjen syöpämuotojen hoitamisessa. Prednisoloni toimii vähentämällä kehon tulehdusvastetta, mikä auttaa lievittämään oireita, kuten turvotusta, kipua ja punoitusta. Sen kyky räätälöidä immuunivastetta tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon monimutkaisten ja kroonisten sairauksien hallintaan, tarjoten potilaille merkittävää helpotusta ja parannellen elämänlaatua.

Ensimmäiset merkit prednisolonin vaikutuksesta

 • Vähentyneet tulehdusoireet: Prednisolonin ensimmäisiä merkkejä ovat usein turvotuksen, punoituksen ja kivun lievittyminen.
 • Hengitysvaikeuksien helpottuminen: Astmaa ja muita hengityssairauksia sairastavilla potilailla prednisolon voi nopeasti helpottaa hengitysvaikeuksia.
 • Allergiaoireiden lievittyminen: Allergisten reaktioiden oireet, kuten kutina, ihottuma ja turvotus, voivat lievittyä prednisolonin vaikutuksesta.
 • Lisääntynyt energia ja vähentynyt väsymys: Jotkut potilaat huomaavat lisääntyneen energian tason ja väsymyksen vähentymisen prednisolonin käytön myötä.
 • Parantunut liikkuvuus ja vähemmän nivelkipua: Reumaattisia sairauksia sairastavat potilaat saattavat kokea nivelten liikkuvuuden paranemista ja kivun vähenemistä.
 • Nopea reagointi vakaviin tiloihin: Prednisolonin nopea vaikutus on erityisen tärkeä vakavien ja äkillisten sairaustilojen, kuten akuutin astmakohtauksen tai anafylaktisen reaktion, hoidossa.

Lue myös: Kuinka nopeasti kortisoni poistuu elimistöstä?

Prednisolonin mahdolliset haittavaikutukset

 • Painonnousu ja nesteen kertyminen: Prednisolonin käyttö voi johtaa nopeaan painonnousuun ja nesteen kertymiseen kehossa.
 • Kohonnut verenpaine: Pitkäaikainen käyttö voi nostaa verenpainetta, mikä lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä.
 • Verensokeritasojen muutokset: Prednisoloni voi vaikuttaa verensokeriarvoihin, mikä on erityisen merkittävää diabeetikoille.
 • Mahdolliset ruoansulatuskanavan ongelmat: Mahahaava ja muut ruoansulatuskanavan häiriöt ovat mahdollisia sivuvaikutuksia.
 • Mielialan vaihtelut: Käyttäjät voivat kokea mielialan vaihteluita, ahdistuneisuutta tai masennusta.
 • Luuston haurastuminen (osteoporoosi): Pitkäaikainen käyttö voi heikentää luita, lisäten murtumariskiä.
 • Immuunijärjestelmän heikentyminen: Prednisoloni voi heikentää immuunijärjestelmää, lisäten infektioiden riskiä.
 • Ihon ohentuminen ja haavojen paranemisen hidastuminen: Iho voi ohentua ja haavat paranevat hitaammin prednisolonihoidon aikana.
 • Silmäongelmat: Pitkäaikainen käyttö voi lisätä kaihin ja glaukooman riskiä.
 • Hormonaaliset muutokset: Kuukautiskierron häiriöt ja kasvojen pyöristyminen (kuunkasvot) ovat mahdollisia.

Prednisolonin määrään vaikuttavat tekijät

 • Annostus: Suuremmat annokset voivat nopeuttaa ja tehostaa prednisolonin vaikutusta, mutta samalla ne voivat lisätä sivuvaikutusten riskiä.
 • Käyttöjakson pituus: Pitkäaikainen käyttö voi vaikuttaa lääkkeen metaboliaan ja tehokkuuteen.
 • Yksilölliset eroavaisuudet: Ikä, paino, sukupuoli ja yksilölliset aineenvaihdunnalliset erot voivat vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti ja tehokkaasti prednisoloni vaikuttaa.
 • Sairauden laatu ja vakavuus: Tietyt sairaudet ja niiden vakavuusaste voivat vaikuttaa prednisolonin vaikutusnopeuteen ja tehokkuuteen.
 • Samanaikainen lääkitys: Muut lääkkeet voivat joko hidastaa tai nopeuttaa prednisolonin vaikutusta, ja jotkut lääkkeet voivat lisätä sivuvaikutusten riskiä.
 • Ruoansulatuskanavan toiminta: Prednisolonin imeytyminen voi vaihdella ruoansulatuskanavan terveyden mukaan, mikä voi vaikuttaa lääkkeen vaikutusnopeuteen.
 • Maksan toiminta: Koska prednisoloni metaboloituu maksassa, maksan toimintahäiriöt voivat vaikuttaa lääkkeen metaboliaan ja tehokkuuteen.
 • Ruokavalio ja elämäntavat: Tietyt ruoka-aineet ja elämäntavat, kuten alkoholin käyttö, voivat vaikuttaa prednisolonin metaboliaan ja vaikutuksiin.

Prednisolonin pitkäaikaisen käytön vaikutukset

 • Immuunijärjestelmän heikkeneminen: Pitkäaikainen prednisolonin käyttö voi altistaa käyttäjän useammin infektioille, sillä se heikentää immuunijärjestelmän toimintaa.
 • Luuston haurastuminen (osteoporoosi): Prednisoloni kiihdyttää luukudoksen hajoamista, mikä voi johtaa osteoporoosiin ja lisätä murtumariskiä.
 • Lihasmassan väheneminen ja lihasheikkous: Pitkäkestoinen käyttö voi aiheuttaa lihasten surkastumista ja heikkoutta.
 • Ihon muutokset: Ohentunut iho, arvet, ja mustelmat ilmestyvät helpommin pitkäaikaisen käytön seurauksena.
 • Painonnousu ja kehon rasvajakauman muutokset: Prednisoloni voi johtaa painonnousuun ja rasvan kertymiseen erityisesti kasvoihin, niskaan ja vatsa-alueelle.
 • Verenpaineen nousu: Korkea verenpaine voi kehittyä, mikä lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä.
 • Verensokeritasojen hallinnan vaikeutuminen: Prednisoloni voi nostaa verensokeritasoja, mikä on erityisen haasteellista diabeetikoille.
 • Psykologiset vaikutukset: Mielialan vaihtelut, ahdistus, masennus ja jopa psykoottiset reaktiot voivat esiintyä.
 • Silmäongelmat: Glaukooman ja kaihin riski kasvaa pitkäaikaisessa käytössä.
 • Hormonaalinen epätasapaino: Kuukautiskierron häiriöt, seksuaalisen halun muutokset ja muut hormonaalisen tasapainon häiriöt ovat mahdollisia.
 • Vieroitusoireet: Äkillinen prednisolonin käytön lopettaminen voi johtaa vieroitusoireisiin, kuten väsymykseen, heikkouteen ja kehon kyvyttömyyteen reagoida stressiin.

Mikä auttaa vähentämään sivuvaikutuksia?

 • Annoksen säätely: Lääkärin kanssa työskenteleminen annoksen hienosäätämiseksi voi auttaa minimoimaan sivuvaikutuksia pitämällä annoksen mahdollisimman pienenä, mutta silti tehokkaana.
 • Asteittainen annoksen vähentäminen: Pitkäaikaisen käytön jälkeen prednisolonin annosta tulisi pienentää asteittain vieroitusoireiden välttämiseksi.
 • Terveellinen ruokavalio: Tasapainoinen ruokavalio, joka sisältää runsaasti kalsiumia ja D-vitamiinia, voi auttaa ehkäisemään luuston haurastumista ja tukemaan yleistä terveyttä.
 • Säännöllinen liikunta: Liikunta, kuten kävely tai uiminen, voi auttaa ylläpitämään lihasvoimaa ja luuston tiheyttä.
 • Riittävä nesteen saanti: Nesteytyksen ylläpitäminen auttaa ehkäisemään nesteen kertymistä ja edistää yleistä hyvinvointia.
 • Vältä alkoholia ja tupakointia: Alkoholin vähentäminen tai välttäminen ja tupakoinnin lopettaminen voivat vähentää osteoporoosin ja muiden sivuvaikutusten riskiä.
 • Verensokerin ja verenpaineen seuranta: Säännöllinen seuranta auttaa havaitsemaan mahdolliset muutokset varhaisessa vaiheessa ja mahdollistaa nopeat toimenpiteet.
 • Psykologinen tuki: Keskusteluapu tai terapia voi auttaa käsittelemään mahdollisia mielialan muutoksia tai muita psykologisia sivuvaikutuksia.
 • Silmätarkastukset: Säännölliset silmätarkastukset auttavat havaitsemaan mahdolliset silmäongelmat, kuten glaukooma tai kaihi, varhaisessa vaiheessa.
 • Tiivis yhteistyö hoitavan lääkärin kanssa: Säännölliset lääkärikäynnit ja avoin viestintä hoitavan lääkärin kanssa auttavat seuraamaan hoidon etenemistä ja mahdollistavat nopeat muutokset hoitosuunnitelmassa tarvittaessa.

Lue myös: Kuinka nopeasti antibiootti vaikuttaa?