Suomi

Suomalaisten kotitalouksien uudet asuntolainan nostot laskivat helmikuussa yli 20 vuoden alhaisimmalle tasolle

Asuntokaupat jatkoivat hitaalla tahdilla Suomessa helmikuussa.

Tiistaina Suomen Pankki ilmoitti, että uusien asuntolainojen nostojen kokonaismäärä oli helmikuussa noin 920 miljoonaa euroa, mikä on 60 miljoonaa euroa vähemmän kuin vastaavana kuukautena vuonna 2023. Siitä huolimatta uusien asuntolainojen nostojen kokonaismäärä kasvoi noin 110 miljoonaa euroa tammikuusta.

Kuukauden kokonaissummasta sijoitusasuntojen lainat muodostivat 95 miljoonaa euroa. Helmikuun tavallisten asuntolainojen keskikorko oli 4,37 prosenttia, mikä osoittaa nousua edelliseen kuukauteen verrattuna, ja sijoitusasuntolainojen keskikorko oli 4,53 prosenttia.

Antti Hirvonen, Suomen Pankin ekonomisti, huomautti Helsingin Sanomille, että kuukauden uusien asuntolainojen nostomäärä oli alhaisin vuodesta 2002 lähtien. Hän kertoi, että suomalaiset kotitaloudet nostivat noin 750 miljoonaa euroa uusia asuntolainoja helmikuussa kyseisenä vuonna.

Korkein koskaan kirjattu uusien asuntolainojen nostomäärä, noin 2,3 miljardia euroa, oli toukokuussa 2008.

Suomen Pankki on dokumentoinut, että helmikuussa suomalaisilla kotitalouksilla oli yhteensä 106,2 miljardia euroa ulkona olevia asuntolainoja, mikä on 1,4 prosenttia vähemmän verrattuna edellisen vuoden helmikuuhun. Sijoitusasuntojen ulkona olevien lainojen kokonaismäärä pysyi muuttumattomana noin 8,6 miljardissa eurossa.

Markkinan laskusuhdanne näkyy myös Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (KVKL) julkaisemissa tilastoissa. Viime kuussa KVKL ilmoitti, että kiinteistönvälittäjien välittämien kauppojen määrä laski merkittävästi viime vuoden helmikuusta, vaikka tilanne parani erittäin hitaasta tammikuusta.

Liiton hintaseurantapalvelu sai rakennusyrityksiltä ja kiinteistönvälitystoimistoilta raportteja yhteensä 3 155 vanhojen asuntojen kaupasta, mikä osoittaa 18 prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna. Uusien asuntojen kaupat puolestaan romahtivat 52 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, yhteensä 107 kauppaan.

Hinnat ja myyntiajat pysyivät kuitenkin vakaina.

Tuomas Viljamaa, KVKL:n toimitusjohtaja, huomautti: “Helmikuussa 12 kuukauden Euribor oli kohtuullisessa nousussa, ja kansantalouden heikot näkymät sekä poliittiset lakot ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta. Tämä on huolestuttavaa, sillä tulevaisuudessa tarvitsisimme lisää luottamusta kaikilla aloilla.”

Hän lisäsi, että markkinoiden odotetaan elpyvän pian, erityisesti koska korkojen ennusteet “jatkavat laskusuunnassa” ja inflaatio on saatu “hallintaan”, mikä mahdollistaa rahoitusviranomaisten aloittaa ohjauskorkojen alentamisen. Tammikuussa vanhojen asuntojen myynti oli 2 688 ja uusien asuntojen 83.