Suomi

Suomen talouden odotetaan elpyvän nopeammin kuin ennakoitiin, Suomen Pankin mukaan

Suomen Pankki ennustaa, että Suomen bruttokansantuote (BKT) vähenee 0,5 prosenttia vuonna 2024.

Viime viikolla Suomen Pankki julkaisi tuoreimman väliaikaisen ennusteensa, jossa se ilmoitti alentaneensa kuluvan vuoden ennusteitaan 0,3 prosenttiyksiköllä. Huolimatta tästä, talouden odotetaan alkavan toipua laskusuhdanteesta vuoden loppua kohti hieman nopeammin kuin mitä joulukuussa ennustettiin.

BKT:n odotetaan nousevan 1,7 prosenttia vuonna 2025, mutta kasvuvauhdin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2026.

Keskuspankki on korostanut, että maan talous on edelleen laskusuhdanteessa, kun kuluttajahinnat ja korot ovat tavanomaista korkeampia, mikä jatkaa investointien ja yksityisen kulutuksen estämistä.

“Huolimatta siitä, että talouden suorituskyky on ollut odotettua heikompi, näkymämme tulevaisuuteen ei ole muuttunut. Olemme saavuttaneet laskusuhdanteen pohjan, ja odotamme kasvun elpyvän tänä vuonna, kun kotitalouksien ostovoima paranee ja talouden yleinen luottamus elpyy,” sanoi Meri Obstbaum, ennustamisen johtaja Suomen Pankissa, perjantaina julkistetussa lehdistötiedotteessa.

Elpymistä tukee myös vientimarkkinoiden elpyminen ja rahoitusolosuhteiden helpottuminen.

Yritysten päätös suosia väliaikaista lomautusta irtisanomisten sijaan on ennusteiden mukaan merkittävästi vaikuttanut vahvan työllisyystilanteen ylläpitämiseen taloudellisista haasteista huolimatta.

Ennusteet viittaavat kuitenkin siihen, että laskusuhdanne tulee lopulta vaikuttamaan työmarkkinoihin, ennusteen mukaan 20–64-vuotiaiden työllisyysaste laskee 77,2 prosenttiin vuoden loppuun mennessä. Vaikka talouden kasvun odotetaan lisäävän työllisten määrää vuonna 2025, työllisyysasteen ei odoteta palautuvan laskusuhdannetta edeltäneelle tasolle edes vuonna 2026.

Inflaation hidastuminen on vahvistanut kuluttajien ostovoimaa, sillä palkansaajien reaalitulot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna vuonna 2023. Suomen Pankki ennakoi inflaation laskevan edelleen vuonna 2024, alle yhden prosentin, mutta ennustaa maltillista kiihtymistä vuonna 2025 palveluiden hintojen nousun seurauksena.