Suomi

Suomessa lasten haluaminen on yleisempää kaiken ikäisillä miehillä verrattuna naisiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimus osoittaa, että lasta vailla olevien alle 35-vuotiaiden naisten osuus on kasvanut Suomessa.

Terve Suomi -tutkimuksen mukaan 73 prosenttia 20-34-vuotiaista naisista ei ole synnyttänyt, mikä merkitsee 8 prosenttiyksikön nousua vuodesta 2017 lähtien. Päinvastoin, yli 35-vuotiaiden naisten synnytysmäärä on kasvanut hieman, viimeisen kuuden vuoden aikana nousua on ollut 2 prosenttiyksikköä.

Reija Klemetti, tutkimusjohtaja THL:ssä, kertoi äskettäin YLE:lle, että vanhemmuuden lykkäämisen trendi on ollut havaittavissa tilastotiedoissa jo jonkin aikaa. Mielenkiintoista on, että nyt tämä suuntaus näkyy myös väestötutkimuksissa.

Merkittävä osa, 39% alle 50-vuotiaista naisista ja 44% alle 50-vuotiaista miehistä, ilmaisi halunsa saada lapsia tulevaisuudessa. Tämä toive on erityisen yleinen 20–29-vuotiaiden keskuudessa, jossa 62% naisista ja 69% miehistä tässä ikäryhmässä ilmaisi halunsa tulla vanhemmiksi.

Klemetti havaitsi, että miehet ilmaisevat useammin kuin naiset eri ikäryhmissä halunsa saada lapsia. Tämä ero voi johtua pitkäaikaisista vaikeuksista yhdistää ura ja perhe-elämä.

“Nykyään naiset joutuvat edelleen useammin kuin miehet pohtimaan, miten pelkkä lapsen haluaminen saattaa rajoittaa heidän urakehitystään ja opintojaan sekä lisätä heidän perhevelvoitteitaan. Miehet puolestaan voivat olla usein varmempia siitä, että heidän työelämänsä jatkuu samanlaisena kuin aiemmin,” hän huomautti.

Suomessa 16% naisista ja 11% miehistä on kohdannut tahattoman lapsettomuuden. Klemetti kertoi julkiselle lähetysyhtiölle, että nämä luvut vastaavat aikaisempia väestötutkimuksia, vaikkakin merkittävällä muutoksella.

“Aiemmin suurempi osa 30–39-vuotiaista oli kokenut tahatonta lapsettomuutta. Tämä voi liittyä vanhemmuuden lykkäämisen trendiin: nykyään 30-vuotiaat eivät ole kohdanneet yhtä paljon tahatonta lapsettomuutta, koska he alkoivat yrittää saada lapsia myöhemmässä iässä,” hän selvensi.

Merkillinen enemmistö, noin 60%, henkilöistä, jotka ovat kohdanneet tahattoman lapsettomuuden, ilmoitti, että he ovat hakeutuneet lapsettomuustutkimuksiin ja -hoitoihin, joista noin puolet on lopulta saanut lapsia.

Toisaalta lapsettomuuden vapaaehtoinen valinta liittyi syihin kuten lapsenhalun puuttuminen, epävakaa taloudellinen tilanne tai yhteiskunnan tuki.

Tutkimus havaitsi myös aborttien vähenemisen nuorten keskuudessa. Kuusi prosenttia 20–29-vuotiaista naisista, 12,5 prosenttia 30–39-vuotiaista naisista ja 20 prosenttia yli 40-vuotiaista naisista ilmoitti kokeneensa ainakin yhden abortin. “Erityisesti nuorten keskuudessa aborttien määrä on vähentynyt, mikä näkyy myös tilastoissamme. Seksuaalikasvatuksen ja neuvonnan avulla olemme onnistuneet vaikuttamaan tähän suuntaukseen,” Klemetti totesi.”