Suomi

Kuluttajien liitto vaatii hallitusta puuttumaan sähkön “kohtuuttomiin” hintoihin

Suomen Kuluttajaliitto toteaa, että toimenpiteitä tarvitaan kuluttajien luottamuksen palauttamiseksi energiasektorille äskettäisen sähkön hintojen nousun jälkeen.

Lauantaina Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell selitti YLE:lle, että energiasysteemiä tulisi muuttaa siten, että kuluttajat suojataan kohtuuttomilta sähkön hinnoilta, kuten viime perjantaina koetut yli kahden euron per kilowattitunti hinnat.

Sähkön hintojen äskettäinen nousu johtui erittäin kylmistä olosuhteista ja ongelmista useissa Suomen voimalaitoksissa.

“Monet kuluttajat ovat erittäin turhautuneita siihen, että hetkihinnat voivat nousta näin korkeiksi, kun sähkön tuotantokustannukset ovat itse asiassa paljon alhaisemmat. Lisäksi sähköntuotantomme on kasvanut siihen pisteeseen, että teoriassa olemme omavaraisia,” hän kommentoi kansalliselle yleisradiolle.

Kuluttajaliitto ei usko, että valtion tukien tulisi olla itsestäänselvyyksiä. Sen sijaan he tukevat järjestelmää, joka takaisi kiinteän sähkön hinnan matalatuloisille perheille, joilla on sähkölämmitys, erityisesti tilanteissa, joissa sähkön hinnat ovat kohtuuttoman korkeat. Samanlainen järjestelmä on jo käytössä esimerkiksi Norjassa.

Tämä takuu aktivoituisi tilanteissa, joissa pitkittyneet häiriöt todennäköisesti aiheuttavat jyrkän nousun hetkihintojen sähkössä.

“Hallituksen pitäisi ryhtyä välittömästi toimiin uuden järjestelmän kehittämiseksi,” neuvoi Beurling-Pomoell.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (KOK) kertoi YLE:lle lauantaina, että vakaan sähköntuotannon varmistaminen on keskeinen vastaus puutteisiin, jotka johtuvat kylmistä sääolosuhteista. Hän mainitsi, että hallitus aikoo esitellä kannustinjärjestelmän, joka edistää investointeja johdonmukaisiin sähkön lähteisiin, kuten vesivoimaan ja ydinvoimaan, tai merkittäviin energian varastointiratkaisuihin.

Hallituksen puuttuminen sähkön hintojen tai käytön säätelyyn rajoittuisi poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten pitkäaikaisiin häiriöihin, jotka johtuvat ydinvoimaloiden sulkemisista tai vaurioista kansainvälisissä siirtolinjoissa.

Hän korosti, että mikä tahansa lähestymistapa, joka poikkeaa hintojen asettamisesta markkinalla tarjonnan ja kysynnän tasapainon perusteella, edellyttää ohjeiden laatimista siitä, kenen on vähennettävä sähkönkäyttöään.

Kuluttajaliitto on kehottanut sähköyhtiöitä sallimaan asiakkaille joustavia maksuvaihtoehtoja yksilöllisesti, kun hinnat nousevat. Beurling-Pomoell lisäsi, että merkittävät maksuvaikeudet eivät ole kenellekään osapuolelle hyödyllisiä.

Hän tunnusti myös kuluttajien vastuun varmistaa, että he ymmärtävät sähkösopimustensa ehdot täysin. Hän korosti mahdollisuutta kohdata erittäin korkeita hetkihintoja sähkössä, samalla huomauttaen mahdollisuudesta erittäin mataliin, jopa negatiivisiin hintoihin. Hän painotti, että kuluttajien on perustavanlaatuisesti oltava tietoisia näistä dynamiikoista.