Suomi

YLE raportoi, että COVID-19-tapausten määrä on nopeasti kasvussa koko Suomessa.

Suomessa koetaan nousua Covid-19-tartunnoissa.

Perjantaina YLE paljasti, että Suomessa on merkittävästi kasvussa koronavirustapauksia, mikä näkyy ei ainoastaan sairaalahoidon kasvavissa luvuissa, vaan myös jätevesitutkimuksissa, joita asiantuntijat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) suorittavat.

Tilannetta kuvaillen Eeva Ruotsalainen, infektiotautien apulaisylilääkäri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS), totesi: ”Koronavirusepidemia on alkanut.”

Ruotsalainen ilmoitti julkisen palvelun yleisradiolle, että kuukauden alusta lähtien koronaviruspotilaiden määrä, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoitoa, on nelinkertaistunut 25:stä 100:aan. Hän huomautti, että noin kolmannes näistä potilaista tarvitsee erikoishoitoa ensisijaisesti koronavirustartunnan vuoksi, mutta virus on voinut myös vaikuttaa muiden potilaiden sairaalahoitoon.

Uudellamaalla, Suomen väkirikkaimmalla alueella, on ollut nousua koronavirustapauksissa perusterveydenhuollossa. Ruotsalainen korosti, että virus vaikuttaa erityisesti vanhempiin ihmisiin, todeten, että suurin osa sairaaloihin diagnoosilla otetuista potilaista on yli 60-vuotiaita.

Hän mainitsi myös, että tilanne teho-osastoilla on pysynyt vakaana koronavirustapausten osalta, huomauttaen, että korkeintaan yksi potilas viikossa siirretään tällä hetkellä teho-osastolle Covid-19:n vuoksi.

Ruotsalainen huomautti, että tartuntojen kasvu oli odotettavissa, sillä hengitystieinfektiot yleistyvät tyypillisesti myöhäissyksystä alkutalveen. Tämä nousu liitetään ihmisten lisääntyneeseen sisätiloissa oleskeluun näinä vuodenaikoina.

Covid-19 on edelleen hengenvaarallinen erityisesti haavoittuvimmille ihmisille, erityisesti niille, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa. Ruotsalainen huomautti, että yleisö aliarvioi usein koronaviruksen vakavuuden.

Hänen analyysinsä mukaan, “Viime kesän ollessa ensimmäinen rauhallinen kolmeen vuoteen, olemme jossain määrin laiminlyöneet sen. Koronavirus ei kuitenkaan ole kadonnut.”

Hän korosti, että vakavien Covid-19-oireiden riskiryhmään kuuluvien ihmisten on tiedostettava, että virus liikkuu edelleen ihmisten keskuudessa, ja että rokotteiden tarjoama immuniteetti heikkenee heillä nopeammin verrattuna muihin.

“Tietyille ihmisryhmille vakavan sairastumisen vaara on edelleen merkittävä. Siksi niiden, jotka kuuluvat riskiryhmään terveydentilansa tai lääkityksensä vuoksi, sekä yli 65-vuotiaiden terveiden henkilöiden, suositellaan ottavan koronavirusrokotteen tehosteannoksen tänä syksynä.”

HUS aloittaa maanantaista alkaen tehosterokotusten antamisen korkean riskin ryhmille. Muut alueelliset hyvinvointipalvelujen maakunnat aikovat seurata esimerkkiä marraskuusta lähtien.

Ruotsalainen kehotti yli 65-vuotiaita osallistumaan rokotusohjelmiin aiempaa aktiivisemmin, todeten, että vain 55 % tästä ryhmästä sai koronavirusrokotteen tehosteannoksen viime vuonna, ja 60 % oli rokotettu influenssaa vastaan. Hän korosti rokotusten tärkeyttä, todeten, että ne eivät ainoastaan ehkäise sairaalahoitoja ja kuolemia, vaan myös vähentävät muiden terveysongelmien riskiä.

“Sekä Covid-19:n että influenssan sairastaminen lisää sydäninfarktin tai aivohalvauksen riskiä,” hän totesi.

Ihmisille suositellaan myös palaamista pandemian alkuvaiheiden suojaustoimenpiteisiin, sillä tämän talven aikana odotetaan leviävän kahta muuta hengitystieinfektiota koronaviruksen lisäksi.

Ruotsalainen varoitti, “Odotamme myöhäissyksyllä alkavan kolmoisepidemian, joka sisältää paitsi koronaviruksen myös influenssan ja respiratorisen synsytiaaliviruksen (RS-viruksen) infektioita.”

Hanna Nohynek, THL:n ylilääkäri, on ilmoittanut, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) ennustaa koronaviruksen vaikutusten vähenevän viime talvesta. Puhuessaan YLE:lle perjantaina Nohynek mainitsi, että keskus odottaa viruksen aiheuttavan vain 6–40 % viime vuoden sairaalahoitojen ja kuolemantapausten määrästä, vaikka syksyn tehosterokotuksia ei annettaisikaan.

Hän huomautti, “Suurin osa näistä tapauksista olisi ikäihmisiä. Vaikka koronavirusinfektio hyvin vanhalla henkilöllä tai merkittäviä terveysongelmia omaavalla voi pahimmillaan johtaa kuolemaan, on tämä lopputulos suhteellisen harvinainen.” Lisäksi ECDC:n ennusteiden mukaan tehosterokotusten kattavuuden nostaminen riittävälle tasolle voisi estää 8–29 % koronaviruksesta johtuvista kuolemista.