Suomi

Suomi lisää tukea yksinäisille alaikäisille ja parantaa terveyspalveluja maahanmuuttojärjestelmässään.

Suomen Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut merkittäviä päivityksiä palveluissaan yksin maahan saapuville alaikäisille siirtolaisille sekä ulkoisissa terveydenhuoltopalveluissa, mikä merkitsee aktiivista askelta Suomen maahanmuuttojärjestelmän parantamiseksi. Viimeisimmässä tarjouskilpailussa perustettiin uusia ryhmäkoteja alaikäisille ja hankittiin erikoistuneita terveydenhuoltopalveluja.

Uudet turvapaikat yksinäisille alaikäisille

Maahanmuuttoviraston viimeisin hanke keskittyy ryhmäkotien perustamiseen erityisesti Suomeen turvapaikkaa hakeville yksin tulleille alaikäisille. Määrä avautua marraskuussa 2023, nämä kodit tähtäävät tarjoamaan hoivaavan ja turvallisen ympäristön jopa 21 lapselle kussakin kodissa. Tämä kehitys on osa hallituksen jatkuvaa sitoutumista alaikäisten hyvinvointiin ja suojaamiseen, jotka saapuvat Suomeen ilman perheitään.

Viraston äskettäin hankkimat palvelut, arvoltaan noin 210 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana, kattavat uusien kotien perustamisen 15 alueella. Kilpailutusprosessi, joka toteutetaan yhteistyössä Hanselin, Suomen keskusostoyksikön, kanssa, takaa palveluntarjoajien monipuolisen valikoiman ja taloudellisen toiminnan. Kuten vastaanottoyksikön päällikkö Elina Nurmi huomauttaa, turvatut sopimukset on tarkoitettu pysymään voimassa toistaiseksi, tarjoten pysyvää tukea ja vakautta näille nuorille.

Laajat terveyspalvelut

Ryhmäkotien perustamisen ohella Suomen Maahanmuuttovirasto toteuttaa laajaa terveyspalvelustrategiaa. Nämä palvelut, jotka ovat olennaisia vastaanotto- ja säilöönottoyksiköiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajien terveyden ylläpitämiseksi, on nyt sopimuksella siirretty Suomen Terveystalo Oy:lle, Suomen suurimmalle yksityiselle terveyspalvelujen tarjoajalle. Sopimus, joka alkaa marraskuun 1. päivänä 2023 ja kattaa kaikki alueet Ahvenanmaata lukuun ottamatta, sisältää yleislääkärin palvelut ja erilaisia lääketieteellisiä tutkimuksia.

Laaja Vaikutus

Suomen vastaanottojärjestelmässä on kirjattuna noin 42 464 henkilöä, mikä korostaa maan sitoutumista tarjoamaan kattavaa tukea maahanmuuttajille. Tarjottavien palveluiden laaja kirjo, joka ulottuu perusmajoituksesta monimutkaisiin terveyspalveluihin, on erityisen tärkeää ottaen huomioon suuren määrän Ukrainasta tulleita pakolaisia.

Suomen nykyinen maahanmuuttajien tukijärjestelmä käsittää 96 vastaanottokeskusta ja palvelupistettä sekä 14 ryhmäkotia. Näitä keskuksia hallinnoivat strategisesti erilaiset ryhmät, mukaan lukien kansalaisjärjestöt, kunnalliset toimijat ja yksityiset yritykset, toimien Suomen Maahanmuuttoviraston ohjauksessa ja valvonnassa.

Tulevaisuuden Näkymät Suomen Maahanmuuttoviraston viimeaikaiset toimet osoittavat sen sitoutumisen parantamaan maahanmuuttajien hyvinvointia, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten osalta. Varmistamalla turvallisen majoituksen ja ensiluokkaisen terveydenhoidon Suomi vahvistaa asemaansa hoivaavana ja vieraanvaraisena turvapaikkana avun etsijöille. Nämä edistysaskeleet eivät ainoastaan ole hyödyllisiä asianomaisille yksilöille vaan myös edistävät rakentavasti Suomen laajempaa sosiaalista ja humanitaarista kudosta.