Suomi

YLE:n mukaan Suomen sisäministeriö harkitsee hätätilalain käyttöönottoa rajatilanteen käsittelemiseksi

YLE raportoi, että sisäministeriö harkitsee hätätilalain käyttöönottoa käsitelläkseen aseistettua siirtolaisuutta Suomen ja Venäjän rajalla.

Viime syksynä rajanylityspaikat alkoivat raportoida huomattavasti kasvaneesta turvapaikanhakijoiden määrästä. Suomen hallitus päätteli nopeasti, että näitä siirtolaisia todennäköisesti autetaan pääsemään rajalle Venäjän rajavartioston ja turvallisuusviranomaisten toimesta.

Esimerkiksi sisäministeriön raportissa ehdotetaan, että Venäjä käyttää siirtolaisia keinona painostaa ja horjuttaa turvallisuutta Suomessa.

YLEn mukaan hätälainsäädännön käyttöönoton harkitseminen tämän ongelman torjumiseksi on yksi strategioista, joita arvioidaan ministeriön aloittamassa lainsäädäntöhankkeessa. Sisäministeri Mari Rantanen (PS) ilmoitti kansalliselle yleisradiolle, että hankkeen tavoitteena on varustaa viranomaiset tarvittavin keinoin vastata mahdollisiin uhkiin rajalla, mikäli tilanne pahenee.

“Pyrimme valmistelemaan luonnoksen nopeutetulla aikataululla, jotta voimme esittää ehdotuksen eduskunnalle maaliskuussa,” hän totesi.

“Tällä hetkellä meillä ei ole kattavia tietoja lainsäädännön sisällöstä. Odotan kuitenkin, että saamme lisätietoja pian,” hän lisäsi. “Lainsäädännön on sisällettävä säännöksiä, jotka mahdollistavat meidän varautumisen vakavimpiin tilanteisiin, joita nykyinen lainsäädäntö ei kata.”

Hän selitti lisäksi, että lainsäädäntöprosessi ei ala alusta, koska ministeriön virkamiehet ovat jo suorittaneet alustavia toimenpiteitä talvikuukausien aikana.

Hätälaki määritellään lainsäädännöksi, joka periaatteessa on ristiriidassa perustuslaillisten vapauksien, mukaan lukien perusoikeudet, kanssa. Tällainen laki voidaan säätää erityismenettelyn kautta, joka edellyttää, että lakiehdotus on ensin julistettava kiireelliseksi viiden kuudesosan enemmistöllä ja sen jälkeen hyväksyttävä kahden kolmasosan enemmistöllä parlamentissa.

“Minulla on henkilökohtainen käsitys siitä, että eduskunta on perusteellisesti informoitu nykyisestä turvallisuustilanteesta ja ymmärtää selvästi keskustelumme rajaturvallisuudesta, aseistetusta siirtolaisuudesta ja niihin liittyvistä uhkista,” Rantanen ilmaisi YLElle.