Politiikka

YLE: Suomen hallitus peruu vientiperusteisen palkanmuodostuksen lähestymistapansa

YLE raportoi, että vientiteollisuuteen perustuvan palkanmuodostusjärjestelmän ehdotettu malli on todennäköisesti laimeneva.

Suomen hallitus on ilmoittanut aikeistaan kieltää kansalliselta sovittelijalta ja muilta nimetyiltä sovitteluelimiltä tarjota sovitteluehdotuksia, jotka ylittävät vientiteollisuudessa sovitut palkankorotukset, jotka aloittavat työehtosopimusneuvottelut.

Tämä lähestymistapa on herättänyt mielenosoituksia erityisesti talouden matalapalkkaisilla, naisvaltaisilla aloilla.

Kuitenkin Suomen julkinen yleisradioyhtiö on saanut tietoonsa, että kolmikantaisen työryhmän laatimassa luonnoksessa ei ole tarkkoja ja rajoittavia määräyksiä sovittelusta. Työryhmä, joka koostuu hallituksen, työmarkkinajärjestöjen ja työnantajaliittojen edustajista, odotetaan päättävän toimintansa pian.

YLE raportoi tiistaina, että työryhmä suosittelee sovittelijoiden ottavan huomioon kansantalouden ja hyväksymään toimenpiteitä, jotka takaavat mahdollisimman tehokkaan palkanmuodostuksen muilla toimialoilla häiritsemättä työmarkkinoita.

YLE:n mukaan tämä suositus ei merkitsisi merkittävää poikkeamaa nykykäytännöstä eikä se velvoittaisi sovittelijoita noudattamaan tiukasti minkään tietyn toimialan sopimuksia.

Raportin mukaan tällainen suositus ei viittaisi merkittävään muutokseen nykyisestä normista, eikä se pakottaisi sovittelijoita noudattamaan sopimuksia tiukasti missään tietyssä toimialassa.

Suomessa sovittelijat ovat vuosien ajan johdonmukaisesti noudattaneet vientialojen työehtosopimuksia. Siksi yritykset olivat järkyttyneitä kaksi vuotta sitten sovitteluelimen tekemästä ehdotuksesta, joka olisi myöntänyt kunnan työntekijöille usean vuoden ajan suurempia palkankorotuksia kuin vientialojen työntekijöille.

Parhaillaan tarkasteltavana oleva luonnos määrittelee, että kansallinen sovittelija tai kansallisen sovittelijan nimeämä sovittelija toimii sovitteluelimen puheenjohtajana, ja elin tulee noudattaa samoja ohjeita kuin sovittelija.

Sovitteluelin voidaan perustaa ratkaisemaan työriita, jos tavalliset sovittelutoimet epäonnistuvat ja riitaa pidetään yhteiskunnallisesti merkittävänä.

Keväällä 2022 kunnallisen sektorin riidan ratkaisemiseksi nimetty sovitteluelin nimettiin tuolloisen työministerin, Tuula Haataisen (SDP), toimesta.

Tiistaina YLE korosti, että hallitus on tunnustanut haasteen säädöksen laatimisessa, joka vastaisi tarkasti hallitusohjelman määräyksiä. Tämän seurauksena jotkut lainsäätäjät ovat ilmaisseet toivonsa löytää vaihtoehtoinen ratkaisu kahdenvälisissä keskusteluissa työnantajien ja työntekijöiden edustajien välillä.

Uutissuomalainen on myös raportoinut aloitteesta lieventää vientiperusteista palkanmuodostusjärjestelmää.