Suomi

Asiantuntijat Tyrmäsivät Orpon Ehdotuksen Takaisin Työntämisestä Itärajalla

Kun Suomi valmistautuu avaamaan rajanylityspaikkoja Venäjän kanssa, pääministeri Petteri Orpon (KOK) hallitus harkitsee erilaisia vastauksia mahdollisiin tilanteisiin. Orpo on maininnut, että hallitus on valmis tutkimaan kaikkia vaihtoehtoja, mukaan lukien joitakin turvapaikkavaatimuksia käsittelemättä jättämisen mahdollisuuden.

YLEn raporttien mukaan oikeusasiantuntijat ovat kritisoineet Orpon ehdottamaa “takaisin työntämisen” menettelyä rajalla, joka tehtiin ennen lomakautta. Helsingin yliopiston emeritusprofessori Martti Koskenniemi totesi, että tämä lähestymistapa rikkoisi suoraan kansainvälisiä sopimuksia. Hän ilmaisi epäuskonsa Orpon ehdotukseen, korostaen, että tällaiset toimet olisivat haitallisia Suomen ulkopolitiikalle, erityisesti pienelle maalle, joka hyötyy näistä sopimuksista.

Åbo Akademin yliopiston tutkimusavustaja Jaana Palander tuomitsi myös “takaisin työntämisen” menettelyn ihmisoikeusvelvoitteiden rikkomisena. Hän huomautti, että vaikka EU-lainsäädännön uudistukset voisivat tehdä rajamenettelyistä tehokkaampia, “takaisin työntämisen” politiikka estäisi turvapaikanhakijoiden kuulemisen tai tapaamisen.

Keskustelu kansainvälisten sopimusten uudistamisesta on ollut aiheena suomalaisten poliitikkojen keskuudessa, presidentti Sauli Niinistön kommentoidessa pakolaissopimusten nykyistä soveltuvuutta. Koskenniemi uskoo, että sopimusten päivitysten vaatiminen on hyväksyttävää, mutta toistuvat vaatimukset ilman toimia voivat antaa vaikutelman valmistautumisesta kansainvälisten sopimusten rikkomiseen.

Hän myönsi, että nykyiset sopimukset eivät välttämättä täysin käsittele hybridikampanjoita EU:n rajoilla ja ehdotti pakolaiskäsitteen uudelleenmäärittelyä ja turvapaikkamenettelyjen tarkistamista. Palander on kuitenkin skeptinen siitä, auttaisiko pakolaissopimuksen muuttaminen tehokkaasti käsittelemään ongelmia EU:n itäisellä ja muilla ulkorajoilla, todeten, että tällainen prosessi olisi haastava ja pitkäkestoinen.

Itärajan rajanylityspaikkojen välittömästi avautuessa huolia herää mahdollisesta Venäjältä tulevasta siirtolaisten tulvasta. Koskenniemi ehdottaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja Venäjän politiikkaan reagoimisen välisen tasapainon löytämistä, mahdollisesti avaamalla vain yhden rajanylityspaikan ja toteuttamalla hitaamman turvapaikkamenettelyn.