Politiikka

Suunnilleen kolmasosa Suomen ihmisistä ilmaisee tyytyväisyytensä hallintoon ja sen johtajaan

Noin 33% suomalaisista on tyytyväisiä nykyiseen hallitukseen ja pääministeri Petteri Orpoon (KOK), paljastaa Helsingin Sanomille tehty kysely.

Noin 31% kyselyyn vastanneista ilmaisi tyytyväisyytensä hallituksen toimintaan, ja 38% oli tyytyväisiä pääministerin ponnisteluihin. Hallitukseen kielteisesti suhtautui 35% osallistujista, kun taas pääministeriin kielteisesti suhtautui 33%.

Tämän seurauksena kansan hyväksyntä nykyiselle hallitukselle on vähäisempi kuin edelliselle. Kesäkuusta 2020 joulukuuhun 2022 tehdyt kyselyt osoittivat, että pääministeri Sanna Marinin (SDP) hallinto sai 46–71 prosentin myönteiset arviot vastaajilta.

Yli 60 prosenttia Kansallisen Kokoomuksen tukijoista uskoo, että nykyinen hallitus on suoriutunut vähintään kohtalaisesti tai paremmin. Tämä prosenttiosuus laskee noin 50 prosenttiin Perussuomalaisten tukijoilla ja noin kolmannekseen Ruotsalaisen kansanpuolueen tukijoilla.

Kyselyn mukaan oppositiopuolueista Vasemmistoliitto on onnistunut parhaiten vastaamaan tukijoidensa odotuksiin, merkittävä enemmistö arvioi sen roolin oppositiossa myönteisesti. Sekä Keskustan että Vihreän liiton tukijoista alle puolet antoi positiivisen arvion niiden suorituksesta.

Noin 40 prosenttia Keskustan tukijoista erityisesti katsoi, että hallitus on suorittanut tehtävänsä pätevästi tai erittäin hyvin.

Kysely mittasi myös muiden hallituksen jäsenten suosiota. Ulkoministeri Elina Valtonen (KOK) erottui suosituimpana ministerinä, lähes puolet osallistujista piti hänen suoritustaan tehtävässään pätevänä tai erinomaisena. Sen sijaan vain 13 prosenttia vastaajista uskoi, että työministeri Arto Satonen (KOK) oli hoitanut tehtävänsä tehokkaasti.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (PS) keräsi korkeimman tyytymättömyyden tason, 41 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi hänen työnsä melko huonoksi tai erittäin huonoksi.

Virastaan poistuva presidentti Sauli Niinistö sai odotetusti runsaasti kiitosta kansalta: 88 prosenttia osallistujista arvioi, että hän on hoitanut tehtävänsä pätevästi tai erittäin hyvin. Verianin suorittama kysely sisälsi 1,004 puhelinhaastattelua 4.–15. joulukuuta välisenä aikana.