Suomi

Helsinki odottaa väestönsä ylittävän 700,000 asukkaan rajan vuoteen 2027 mennessä

Helsingin väestö kasvaa nopeasti.

Viime viikolla Helsingin kaupunki julkaisi uusimman väestöennusteensa, joka osoittaa odotetun kasvun 664,028 asukkaasta vuoden 2022 lopussa yli 700,000 asukkaaseen vuoteen 2027 mennessä ja 722,000 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä. Ennusteperiodin päättyessä vuonna 2060 kaupungin väkiluvun odotetaan olevan noin 906,000.

Suomen pääkaupungin ennustetaan kasvattavan väestöään 8,200:lla vuonna 2024 ja ylläpitävän lähes 7,000 asukkaan vuotuista kasvuvauhtia vuodesta 2025 lähtien. Tämän vuoden väestönkasvun odotetaan ylittävän 10,000, perustuen alustaviin tietoihin tammikuun ja lokakuun väliseltä ajalta.

Ennustejakson aikana tapahtuva laajeneminen johtuu pääasiassa maahanmuuton, erityisesti ulkomailta tulevan, lisäyksestä, samalla kun väestön ikääntyminen jatkuu ja kuolemien määrän odotetaan kasvavan nopeammin kuin syntyvyyden seuraavina vuosina.

Ennustetaan, että 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien asukkaiden määrä kasvaa 15,000:lla vuoden 2030 loppuun mennessä ja lähes 30,000:lla vuoteen 2040 mennessä. Sen sijaan esikouluikäisten lasten määrän odotetaan kasvavan vain hieman yli 3,000:lla vuoteen 2030 mennessä, kun taas kouluikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan vain vähän vuosien 2022 ja 2030 välillä.

Väestönkasvun odotetaan olevan nopeinta alueilla, joilla on merkittävää asuinrakentamista, kuten Kalasatamassa, Keski- ja Pohjois-Pasilassa sekä Vuosaaressa.

Helsingin kaupungin tiedotteessa korostetaan, että joissakin kaupunginosissa väestö vähenee.

Helsingin seutu, joka käsittää 14 kuntaa, odotetaan kasvavan 1,55 miljoonasta asukkaasta vuonna 2022 1,88 miljoonaan vuoteen 2040 mennessä. Alueen ennustetaan olevan 2,13 miljoonan asukkaan koti vuoteen 2060 mennessä.