Liiketoiminta

Konkurssit nousivat 25 vuoden huippuunsa Suomessa, rakennusala kokee vuoden suurimman takaiskun

Suomessa on todistettu jyrkkä nousu yritysten konkurssien määrässä, sillä lähes 3,300 yritystä on hakeutunut konkurssiin viime vuoden aikana. Tämä merkitsee 25 prosentin kasvua edelliseen 12 kuukauden jaksoon verrattuna, saavuttaen tason, jota ei ole nähty vuoden 2009 talouskriisin jälkeen. Tilastokeskuksen vanhemman tilastotieteilijän Tommi Veistämön mukaan tämä on korkein konkurssien määrä 25 vuoteen. Hän huomautti kuitenkin, että nämä luvut ovat silti huomattavasti alhaisemmat kuin 1990-luvun laman aikaiset konkurssit. Esimerkiksi vuonna 1992 yhteensä 7,391 yritystä julistettiin konkurssiin.

Konkurssien kasvu on erityisesti vaikuttanut eri toimialoihin. Maataloudessa, kalastuksessa, metsätaloudessa ja palvelualoilla konkurssien määrä on kasvanut merkittävästi, kun taas rakennusalalla tilanne on pysynyt suhteellisen muuttumattomana ja teollisuudessa konkurssien määrä on ollut vähäisempi.

Viimeaikaiset tilastot ovat erityisen huolestuttavia rakennusalalle. Tilastokeskus raportoi 36 prosentin vuosittaisen laskun uusien rakennusprojektien kuutiometrimäärässä elokuun ja lokakuun välillä, myönnettyjen tilavuuden ollessa vain kuusi miljoonaa kuutiometriä. Samana aikana myönnettyjen asuntojen määrä putosi 45 prosenttia, 4,462 asuntoon, ja valmistuneiden asuinrakennusten kuutiometrimäärä väheni kuusi prosenttia.

Positiivisiakin merkkejä on kuitenkin ilmennyt, erityisesti 79 prosentin kasvu uusien kaupallisten ja toimistorakennusten kuutiometrimäärässä edellisvuoteen verrattuna. Huolimatta näistä valonpilkahduksista, asuinrakennusten tilanne pysyy synkkänä. Hypo-pankin ekonomisti Juho Keskinen korosti uudisrakentamisen yhä synkentyvää näkymää, ennustaen merkittävää nousua konkurssien määrässä rakennusalalla. Hänen arvionsa mukaan konkurssien määrä kasvaa noin 200:lla ja henkilövuosien menetys ylittää 1,000 edelliseen vuoteen verrattuna.

Keskinen myös huomautti, että luottamus rakennusalalla on alimmillaan sitten talouskriisin ja rakennuslupien määrä on laskenut 1990-luvun tasolle. Vaikka julkisesti listatut rakennusyhtiöt ovat nähneet jonkin verran toipumista osakearvoissaan ja kiinteistökaupassa on havaittu elpymisen merkkejä, Keskinen ei odota merkittävää markkinoiden muutosta vuonna 2024. Hän ennakoi, että vaikutus näkyy selvimmin uusien talojen määrässä vuonna 2025.

Suomen rakennusteollisuus koki vuoden suurimman konkurssin tällä viikolla, kun Itä-Uudenmaan käräjäoikeus julisti vanttalaisen Sajucon Asset Managementin konkurssiin. Yhtiö, joka erikoistuu mataliin rakennuksiin, raportoi 1,3 miljoonan euron liikevoiton 115 miljoonan euron liikevaihdolla vuonna 2022, mutta yhtiön taloudellinen tilanne heikkeni nopeasti syksyllä. Sajucon Rakennus, joka muodosti 7,3 miljoonan euron osuuden koko konsernin liikevaihdosta vuonna 2022, jatkaa toimintaansa. Konkurssi-ilmoituksen aikaan yhtiöllä oli kaksi keskeneräistä rakennusprojektia, joissa oli yhteensä seitsemän asuntoa, joista neljän odotetaan valmistuvan joulukuussa 2023. Yhtiö mainitsi nopeasti heikentyneen kannattavuuden ja maksukyvyn, huolimatta merkittävistä sopeutumistoimista, konkurssin syiksi.