Suomi

Suomen eläkejärjestelmä on sijoittunut kuudenneksi maailmanlaajuisesti luotettavuuden ja selkeyden osalta

Viimeisimmässä Global Pension Index -arvioinnissa Suomen eläkejärjestelmä on saavuttanut kuudennen sijan maailmanlaajuisesti. Tämä saavutus merkitsee kymmenettä peräkkäistä kertaa, kun Pohjoismaa on tunnustettu eläkehallintonsa luotettavuudesta ja selkeydestä.

Vuotuinen vertailu, jonka Mercer CFA Institute Global Index suoritti, toi esille Suomen aseman, vaikka se onkin laskenut yhden sijan verrattuna edelliseen vuoteen.

Tänä vuonna vertailu kattoi 47 maata. Suomen lasku sijoituksissa johtui Australian noususta, joka sai lisäpisteitä eläkejärjestelmänsä taloudellisesta vakaudesta. “Suomi koki pienen laskun pisteissä hallinnollisen luotettavuuden perinteisesti vahvalla alueella, trendi, joka toistui useissa muissa maissa. Tämä muutos johtuu Mercerin indikaattoreiden päivityksistä,” totesi Mika Vidlund, Eläketurvakeskuksen edustaja.

Vaikka nämä muutokset ovatkin tapahtuneet, Suomen eläkejärjestelmä sai jälleen kerran tunnustusta maailman luotettavimpana ja läpinäkyvimpänä. Tekijät, kuten tehokkaat sääntelymekanismit, selkeä asiakasviestintä ja kohtuulliset hallinnolliset kulut, olivat tämän tunnustuksen kannalta keskeisiä.

Pohjoismaisessa vertailussa Suomi jää Islannin ja Tanskan taakse, mutta menee ohi Ruotsin ja Norjan. “Islanti ja Tanska ovat eturintamassa eläkkeen riittävyydessä ja taloudellisessa kestävyydessä. Ruotsi erottuu vain kestävyydellään, kun taas Norjan laaja öljyrahasto ei tuo sille taloudellista kestävyyttä etua, koska se on myös kohdennettu muihin julkisiin menoihin,” tiivisti Vidlund.

Mercer ehdottaa, että kaikkien Pohjoismaiden tulisi ottaa eläkeoikeudet huomioon avioerojen yhteydessä. Erityisesti Suomelle konsulttiyritys suosittelee toimenpiteitä kotitalouksien säästöjen lisäämiseksi ja velkaantumisen vähentämiseksi. Global Pension Index neuvoo myös maata lisäämään rahoitusta ja parantamaan minimieläketurvaa.

Merkin raportissa korostetaan merkittävää suuntausta, joka liittyy väestörakenteen muutoksiin. YK:n tiedot osoittavat, että maailmanlaajuisesti yli 65-vuotiaiden määrä on nyt suurempi kuin alle kuusivuotiaiden lasten määrä. Tämä vanhemman väestön kasvu asettaa taloudellisia rasitteita monien maiden eläkejärjestelmiin.

Maailmanlaajuista eläketurvallisuutta uhkaavat myös inflaatio, nopeasti nousevat korkotasot ja sijoitusriskit, jotka johtuvat geopoliittisista konflikteista. Positiivisena huomiona Mercer korostaa tekoälyn kykyä parantaa päätöksentekoa ja riskien hallintaa eläkesijoituksissa.

Mercerin analyysista:

Mercer CFA Institute Global Pension Index arvioi eläkejärjestelmiä maailmanlaajuisesti ottaen huomioon riittävyyden, kestävyyden ja hallinnollisen luotettavuuden. Kansainvälisen konsultointiyritys Mercerin kehittämä indeksi arvioi maita yli 50 kriteerin perusteella. Kokonaispistemäärät lasketaan näiden painotettuna keskiarvona: riittävyys (40%), kestävyys (35%) ja luotettavuus (25%).

Vuoden 2023 arviointi sisälsi 47 valtiota, kattien 64% maailman väestöstä. Tänä vuonna mukaan tulivat Botswana, Kroatia ja Kazakstan. Maailmanlaajuinen Eläkeindeksi on julkaistu vuosittain vuodesta 2009 lähtien.