Suomi

Helmikuussa on suunniteltu työnseisauksia kahdessa merkittävässä teollisuuskohteessa Suomessa

Torstaina Suomen Teollisuusliitto ilmoitti aikeistaan järjestää kahden päivän lakko alkuvuodesta kahdessa teollisuusalueella.

Tämä teollisuustoimenpide käsittää noin 2 000 liiton edustamaa työntekijää ja johtaa toiminnan pysähtymiseen Kokkolan Teollisuuspuistossa ja Porvoon Kilpilahdessa 1. ja 2. helmikuuta. Kokkolassa on useita kemian teollisuuden yrityksiä, kun taas Kilpilahti tunnetaan muun muassa Nesteen öljynjalostamosta.

Teollisuustoimenpiteen odotetaan vaikuttavan epäsuorasti noin 7 000 työntekijään.

Myöhemmin päivällä Ammattiliitto Pro ilmoitti suunnitelmistaan aloittaa samanaikaiset kahden päivän työnseisaukset 14 paikassa, pääasiassa samoilla kahdella alueella.

Näitä lakkoja järjestetään vastauksena työmarkkinareformeihin ja sosiaaliturvan leikkauksiin, joita pääministeri Petteri Orpon (Kok) hallitus on ehdottanut, vahvisti Sami Ryynänen, Nesteen pääluottamusmies Kilpilahdessa. Ryynänen kuvasi näitä aloitteita työntekijöiden etujen, oikeuksien ja työehtojen vastaisiksi.

Teollisuusliitto vahvisti, että lakot eivät johda polttoainepulaan eivätkä vaaranna toimitusvarmuutta tai kriittisiä yhteiskunnallisia toimintoja. Liiton johtaja Riku Aalto toisti vaatimuksensa, että hallituksen tulisi käydä aitoja keskusteluja toimenpiteistä työväenliikkeen kanssa.

“Emme hyväksy yrityksiä heikentää työntekijöiden oikeuksia ja työehtoja. Teollisuustoiminnan keskeyttäminen Kokkolassa ja Kilpilahdessa ei ollut helppo päätös, mutta se on vain alkava varoitus,” hän totesi. “Lisää teollisuustoimia seuraa, ellei hallitus aloita aitoja keskusteluja työelämään liittyvistä asioista.”

Neste antoi torstaina lyhyen vastauksen ilmoitukseen lausunnossa YLE:lle, ilmoittaen arvioivansa lakon mahdollisia vaikutuksia ja harkitsevansa tarvittavia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Suomen Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Mika Aalto ennusti, että lakko asettaisi Suomen huonoon valoon sijoittajien silmissä ja vaikuttaisi kielteisesti vientiteollisuuteen kahden päivän keston ylittävällä ajanjaksolla tuotantolaitosten pitkien käynnistysaikojen vuoksi.

Jatkuvan prosessin teollisuudessa ei ole kyse vain kahden päivän tuotannon menetyksestä; se voi venyä viikoiksi,” hän mainitsi.

Samoin Suomen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (EK) ilmaisi pettymyksensä lakon suhteen.

“Tämä on erittäin valitettavaa. Suomi ja suomalaiset yritykset kohtaavat vaikeita taloudellisia olosuhteita. Tällaiset toimet, kuten lakot, asettavat suomalaisten työllisyyden ja taloudellisen vakauden vaaraan,” Ilkka Oksala, EK:n johtaja, kommentoi YLE:lle.

Toistaiseksi Suomen hallitus ei ole osoittanut valmiuttaan harkita uudelleen politiikkansa aloitteita.

Torstaina työministeri Arto Satonen (Kok) kehotti kaikkia osapuolia kärsivällisyyteen, korostaen, että vaikka politiikan yksityiskohdat ovat keskusteltavissa, yksikään ryhmä ei saisi omata valtaa kumota hallituksen päätöksiä.

“Maamme taloudellinen tilanne on melko haastava, ja nämä asiat on ratkaistava kotimaassa. Toimettomuus ei ole vaihtoehto, koska nykyinen työllisyysasteemme ei riitä ylläpitämään hyvinvointiyhteiskuntamme palveluita ja sosiaaliturvaverkkoa,” hän välitti julkiselle yleisradiolle.”

Lisäksi Satonen ilmaisi huolensa siitä, että lakot saattavat heikentää Suomen kansainvälistä mainetta.

“Nämä lakot ovat erittäin merkittäviä ja aiheuttavat vahinkoa yrityksille, juuri niille, jotka maksavat työntekijöiden palkat. Ne esittävät Suomen huonossa valossa sijoituskohteena. Lisäksi ne osoittavat tarpeen uudistaa teollisen rauhan lainsäädäntöä,” hän lisäsi.”