Kansallinen Kokoomus (NCP) on yksi Suomen johtavista poliittisista puolueista, joka perustettiin vuonna 1918. Puolue edustaa oikeistolais-liberaalia suuntausta Suomen poliittisella kartalla, korostaen markkinatalouden merkitystä, yksilön vapauksia sekä vastuuta. NCP on tunnettu myös vahvana EU:n ja NATO:n kannattajana, mikä heijastaa sen ulkopoliittista linjaa.

Kansallinen Kokoomus on historiallisesti ollut mukana monissa hallituksissa, ja se on vaikuttanut merkittävästi Suomen talous- ja yhteiskuntapolitiikan kehitykseen. Puolue pyrkii edistämään yrittäjyyttä, koulutuksen laatua ja sosiaalisen turvaverkon kehittämistä siten, että se kannustaa työntekoon ja itsensä kehittämiseen.

NCP:n politiikka painottaa turvallisuuden, oikeusvaltion ja demokraattisten instituutioiden vahvistamista. Sen tavoitteena on luoda yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa yhteisöt voivat kukoistaa turvallisessa ja kestävässä ympäristössä.

Puolueen jäsenistö ja kannattajakunta koostuvat laajasti eri ikäryhmistä ja sosiaalisista taustoista, mikä tekee siitä monipuolisen poliittisen voiman Suomen politiikassa.

PuheenjohtajaPetteri Orpo                           
Eduskuntaryhmän johtajaMatias Marttinen                     
VarapuheenjohtajatAntti Häkkänen, Elina Valtonen, Anna-Kaisa Ikonen
Perustettu9. joulukuuta 1918; 105 vuotta sitten  
FuusioSuomalainen puolue, Nuorsuomalainen puolue
PäämajaTöölönkatu 3, 00100 Helsinki           
IdeologiaLiberaalikonservatismi    
Poliittinen asemaKeskustaoikeisto                       

Kansallisen koalitiopuolueen historia

Kansallinen Kokoomus (NCP) perustettiin 9. joulukuuta 1918, ja se syntyi vastauksena Suomen itsenäistymisen jälkeiseen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen tarpeeseen luoda vakaa ja konservatiivinen voima maan politiikkaan. Puolue oli muodostumisensa aikana keskeinen toimija, joka edusti porvarillisia arvoja ja vastusti sosialistisia pyrkimyksiä.

1920-1930

1920- ja 1930-luvuilla NCP vakiinnutti asemansa Suomen poliittisessa järjestelmässä ja oli mukana useissa hallituksissa. Tämä kausi oli haastavaa aikaa Suomelle, kun maa joutui tasapainoilemaan sisäpoliittisten paineiden ja ulkoisten uhkien, kuten nousevan Neuvostoliiton, välillä.

Toisen maailmansodan jälkeen NCP:n rooli Suomen politiikassa kasvoi. Se oli keskeisessä roolissa Neuvostoliiton vaikutusvallan torjunnassa ja Länsi-integraation edistämisessä. Puolue kannatti vahvasti Euroopan taloudellista ja poliittista yhdentymistä, ja se oli tärkeä tuki Suomen liittymiselle Euroopan unioniin vuonna 1995.

1990

1990-luvulta alkaen NCP on korostanut taloudellista liberalisointia ja yksityistämistä, vaikuttaen merkittävästi Suomen talouspolitiikkaan ja yhteiskunnallisiin uudistuksiin. NCP on ollut myös aktiivinen koulutuksen ja teknologisen kehityksen edistämisessä, mikä on auttanut Suomea säilyttämään kilpailukykynsä globaalissa taloudessa.

2000

2000-luvulla Kansallinen Kokoomus on jatkanut merkittävänä poliittisena voimana Suomessa, osallistuen useisiin hallituksiin ja edistäen kansainvälistä yhteistyötä, talousuudistuksia sekä sosiaalisen turvaverkon modernisointia. Puolueen rooli Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on myös ollut huomattava, erityisesti sen NATO-myönteisen suhtautumisen kautta.

Kansallisen kokoomuspuolueen ideologia

Kansallinen Kokoomus (NCP) edustaa liberaalikonservatismia, jossa yhdistyvät sekä markkinatalouden että konservatiivisten arvojen periaatteet. Puolueen keskeiset ideologiset näkemykset sisältävät:

 • Liberaalikonservatismi: Yhdistää markkinatalouden periaatteet ja konservatiiviset arvot, kuten yksilönvapaus, yrittäjyys ja sosiaalinen vastuu.
 • Taloudellinen liberalisointi: Kannattaa vapaata yrittäjyyttä, yksityistämisiä ja julkisen sektorin roolin vähentämistä taloudessa.
 • Koulutus: Korostaa koulutuksen merkitystä ja pyrkii uudistamaan koulutusjärjestelmää vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia.
 • Oikeusvaltioperiaate ja demokratia: Tukee vahvaa, mutta rajoitettua hallintoa, joka suojaa yksilön vapauksia ja turvaa oikeudenmukaisuuden.
 • Kansainväliset suhteet: Eurooppalais- ja atlantismyönteinen, kannattaa tiivistä yhteistyötä EU:n ja NATO:n kanssa.
 • Ympäristöpolitiikka: Tuntee ilmastonmuutoksen haasteet ja edistää kestävää kehitystä innovaatioiden ja markkinavetoisten ratkaisujen kautta, suosii teknologiakehitystä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Kansallisen koalitiopuolueen vaalitulokset

Kansallisen koalitiopuolueen vaalitulokset

Tässä on graafi, joka esittää Kansallisen Kokoomuksen (NCP) paikkojen määrän Suomen Eduskunnassa vuodesta 1919 vuoteen 2023. Graafi osoittaa puolueen saamien paikkojen vaihtelun eri vaalivuosina, mikä kuvastaa sen poliittista menestystä ja kannatuksen muutoksia vuosikymmenten ajan. Puolueen saavuttama paikkamäärä on pysynyt melko vakiona 2000-luvulla, ja viimeisimmissä vuoden 2023 vaaleissa NCP saavutti historiallisen tuloksen tullen suurimmaksi puolueeksi 48 paikalla.

Kansallinen koalitiopuolue Merkittävät puoluejohtajat

Kansallinen Kokoomus (NCP) on vuosien varrella nähnyt useita vaikuttavia johtajia, jotka ovat ohjanneet puoluetta läpi sen monivaiheisen historian. Tässä esitellään joitakin puolueen merkittävimpiä puheenjohtajia ja heidän saavutuksiaan:

 • J.K. Paasikivi (Juho Kusti Paasikivi): Puheenjohtaja vuosina 1934–1936. Paasikivi tunnetaan myöhemmin Suomen presidenttinä ja hänen ulkopolitiikkansa, “Paasikivi-Kekkosen linja”, vaikutti pitkään Suomen suhteisiin Neuvostoliittoon.
 • Harri Holkeri: Puheenjohtaja vuosina 1981–1991. Holkeri toimi pääministerinä 1987–1991, ja hänen hallituksensa muistetaan muun muassa Suomen liittymisestä Euroopan unioniin valmistavista neuvotteluista.
 • Sauli Niinistö: Puheenjohtaja vuosina 1994–2001. Niinistö on erityisen tunnettu työstään valtiovarainministerinä ja myöhemmin Suomen tasavallan presidenttinä.
 • Jyrki Katainen: Puheenjohtaja vuosina 2004–2014. Kataisen aikakaudella puolue painotti taloudellista liberalismia ja hän toimi pääministerinä vuosina 2011–2014.
 • Petteri Orpo: Puheenjohtaja vuodesta 2016 lähtien. Orpo on toiminut muun muassa sisäministerinä ja valtiovarainministerinä ennen puheenjohtajuuttaan.

Samankaltaisia artikkeleita