Suomi

Suomen itärajan olosuhteet saattavat muodostaa uhan kansalliselle turvallisuudelle, ilmenee muistiosta

Keskiviikkona pääministeri Petteri Orpon (KOK) johtama hallitus julkaisi muistion, jossa selitetään sen päätöstä sulkea väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen ja Venäjän välillä.

Asiakirja viittaa poliisin arvioon, jonka mukaan rajan ylittävien joukossa on todennäköisesti henkilöitä, jotka voivat olla uhka sisäiselle turvallisuudelle.

Muistio korostaa, että saapuvien joukossa voi olla henkilöitä, joilla on tausta sodankäynnissä tai muissa rikoksissa, siviileiksi naamioituneita sotilashenkilöitä ja radikalisoituneita ihmisiä.

Siinä todetaan: “Merkitsevä [turvapaikanhakijoiden] määrän kasvu luo myös mahdollisuuden tarkoituksellisesti lähettää henkilöitä tai ryhmiä, jotka uhkaavat Suomen kansallista turvallisuutta. Tämä tilanne on todennäköisesti aiheuttamassa yhteiskunnallista levottomuutta”, kuten asiakirjassa todetaan.

Elokuun ja marraskuun välisenä aikana yli 700 turvapaikanhakijaa on saapunut Suomeen itärajan kautta. Muistio korostaa saapuvien määrän merkittävää kasvua, erityisesti viime viikkoina, huomauttaen nousun vain 32:sta viikolla 6–12 marraskuuta 527:ään viikolla 13–19 marraskuuta.

Siinä todetaan: “Jos nykyinen viikoittainen saapuvien määrä jatkuu, se voisi tarkoittaa noin 15 000–20 000 turvapaikanhakijan saapumista vuosittain Suomeen itärajan kautta. Lisäksi aseiden käyttö lisää näihin saapuviin liittyviä riskejä. Tämä tilanne ei johdu ulkoisesta syystä, joka aiheuttaisi aitoa ja spontaania siirtolaisvirtaa.”

Hallitus on tunnistanut kolme tekijää, jotka ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen: kansainvälisen rikollisuuden tyyppi, joka on tyypillisesti yhdistetty laittomaan maahanmuuttoon, laajamittainen markkinointi sosiaalisen median alustoilla ja Venäjän viranomaisten aktiivinen ja salliva tuki.

Muistiossa selvennetään, “Vaikka ilmiön perusta on järjestäytyneessä rikollisuudessa ja Venäjän viranomaisten korruptiossa, se ei sulje pois mahdollisuutta, että sitä hyödynnetään Venäjän laajemmissa ulkopolitiikan tavoitteissa.”

Muistion mukaan itärajalla kansainvälistä suojelua hakevien ihmisten määrän odotetaan kasvavan nopeammin kuin rajalla olevien hakemusten käsittelykapasiteetti. Tämä on johtanut rajaviranomaisten resurssien uudelleen kohdentamiseen, vaikuttaen heidän muihin tehtäviinsä.

Asiakirjassa todetaan, “Rajavartiolaitoksen kyky käsitellä kansainvälisen suojelun hakemuksia rajalla on heikentynyt. Normaalit menettelyt eivät enää riitä tarkistamaan maahantulon edellytyksiä ja rekisteröimään saapuvia,” kuten muistiossa mainitaan.

Jos tämä tilanne jatkuisi, se todennäköisesti vaikuttaisi myös Suomen Maahanmuuttoviraston (Migri) toimintakykyyn.

Muistio laadittiin hyödyntäen asiantuntijoiden näkemyksiä Suomen Rajavartiostosta, Poliisihallituksesta, Keskusrikospoliisista (KRP), Suojelupoliisista (Supo) ja Migristä.

Vastauksena turvapaikkahakemusten kasvuun Suomen hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin väliaikaisesti sulkea kaikki itärajan rajanylityspaikat pohjoisinta, Raja-Jooseppia lukuun ottamatta.