Suomi

Suurin osa Perussuomalaisten tukijoista uskoo, että menoleikkaukset ovat epäreiluja.

Helsingin Sanomien tilaaman kyselyn mukaan mielipiteet pääministeri Petteri Orpon (KOK) hallituksen esittämistä menoleikkauksista jakautuvat Suomen kansan keskuudessa.

44 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää julkisten menojen vähennyksiä välttämättöminä, kun taas 43 prosenttia pitää niitä tarpeettomina. Erityisesti kahden hallitsevan puolueen, Kansallisen Kokoomuksen ja Perussuomalaisten tukijat suosivat suurelta osin näitä leikkauksia.

Useimmat eri puolueiden tukijat uskovat myös, että hallituksen pitäisi leikata julkisia menoja vielä enemmän.

Keskittyen useisiin sosiaaliturvaetuuksiin, vain 20 prosenttia kyselyyn vastanneista piti leikkauksia oikeudenmukaisina, kun taas lähes 70 prosenttia piti niitä epäoikeudenmukaisina. Myös suurin osa Perussuomalaisten tukijoista katsoi, että vähennykset olivat epäoikeudenmukaisia.

Opositio on kritisoinut hallitusta erityisesti siitä, että se on keventänyt suurituloisten verotaakkaa samanaikaisesti leikaten sosiaaliturvaetuuksia.

Kysely osoittaa, että suomalaisilla on jakautuneet mielipiteet hallituksen päätöksestä olla keskeyttämättä elinkustannusten perusteella tehtäviä eläkekorotuksia; 44 prosenttia vastaajista tuki päätöstä, kun taas 39 prosenttia vastusti sitä.

Tutkimusta varten, joka tehtiin 6.-12. lokakuuta, Kantar Public haastatteli 1,017 henkilöä.