Politiikka

Lindtman hahmottelee sosiaalidemokraattien strategiaa velkataakan alentamiseksi

Sosiaalidemokraattinen puolue on esitellyt 2,5 miljardin euron taloudellisen sopeutumissuunnitelman vaihtoehtona hallituksen tiistaina ilmoittamille menoleikkauksille ja veronkorotuksille.

Antti Lindtman, sosiaalidemokraattien johtaja, myönsi keskiviikkona YLE A-studiossa, että Suomen on toimittava velkataakkansa vähentämiseksi.

Hän väitti, että hallituksen olisi pitänyt tarkemmin tutkia potentiaalisia tulonlähteitä, kuten valmisteveroja, osinkoveroja, korkomenojen vähennyksiä ja ulkomaisten kiinteistöyhtiöiden veroja. Hän väitti, että oppositiopuolue ei olisi lähtenyt menoleikkauslinjalle, vaan olisi sen sijaan tarkastellut talouspoliittista lähestymistapaa eri näkökulmasta – aloittaen aiemmin ilmoitettujen menolisäysten ja veropäätösten uudelleenarvioinnista.

“Olisimme ensin tarkastelleet hallituksen menojen kasvua ja veropolitiikkaa, joka heikentää julkista taloutta, kuten Valtiontalouden tarkastusvirasto on suositellut,” hän totesi.

Esimerkkeinä tällaisista päätöksistä hän mainitsi yksityisten terveydenhuollon tarjoajien saamat tuet, valmisteveron alennuksen ja korkeatuloisten verokohtelun. Sosiaalidemokraattinen puolue olisi myös valmis muokkaamaan yritystukia ja ympäristölle haitallisia tukia.

Heidän verotoimenpiteensä toisivat valtion kassaan lisää 1,5 miljardia euroa ja muut toimet toisivat lisää miljardi euroa.

Lindtman ehdotti, että hallituksen äskettäin päättämä kehysriihi tarjosi yksinoikeudet varakkaille ja suurituloisille: hän väitti, että veromuutokset suosivat tuloasteikon yläpäätä, huomauttaen, että yksinhuoltaja, jolla on kaksi lasta ja joka työskentelee täysipäiväisesti, menettäisi kuukaudessa satoja euroja.

“Leikkaatte pienituloisten palkansaajien tuloja, jotka ansaitsevat alle 1 500 euroa kuukaudessa bruttotuloina. Samaan aikaan ministerien tuloluokka saa 1 700 euroa lisää. Jos tämä heijastaa hallituksen käsitystä eriarvoisuudesta, en halua tietää heidän täydellistä käsitystään siitä,” hän kritisoi.

Ehdotus hylättiin täysin riittämättömänä Antti Häkkäsen, puolustusministerin ja Kansallisen Koalition varapuheenjohtajan toimesta. “Suomi olisi todella päätynyt samalle tielle kuin Kreikka,” hän totesi A-studiossa.

Häkkänen kieltäytyi arvioimasta toimenpiteiden oikeudenmukaisuutta, viitaten tällaisen analyysin monimutkaisuuteen.

“Suomessa on 5,5 miljoonaa erilaista näkemystä tasa-arvosta. Meidän on suunniteltava ohjelma, joka auttaa maata pääsemään eroon velkakierteestään. Mitkä ryhmät ovat valmiita nostamaan Suomen tästä suosta? Voimmeko hallita velkaa, voimmeko käynnistää talouskasvun?”

Lisäksi muut oppositiopuolueet ovat arvostelleet kehysriihen tuloksia, kertoo Helsingin Sanomat.

Tiistaina Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko totesi, että hallitus vaikuttaa päättäneen lisätä lapsiperheiden taakkaa ja heikentää lastensuojelua, vanhustenhoitoa ja terveydenhuoltopalveluita monilla Suomen alueilla.

“Tämä johtaa terveydenhuollon kustannusten nousuun, ei laskuun,” hän totesi Keskustan tiedotteessa.

Sofia Virta, Vihreän liiton puheenjohtaja, arvioi, että hallituksen esittelemä taloudellisen sopeutumisen paketti osoittaa epätasa-arvoa ja puutetta pitkän aikavälin näkemyksessä terveen talouden edistämiseksi. Atte Harjanne, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, piti puolestaan arvonlisäveron yleisen verokannan nostamista 25,5 prosenttiin perusteltuna toimenpiteenä verotulojen lisäämiseksi.

“Kuitenkin sen äkillinen nostaminen yhdeksi Euroopan korkeimmista tasoista aikana, jolloin pienituloiset jo kokevat merkittäviä leikkauksia, vaikeuttaa monien arkipäivää. ALV-kanta 25,5 prosenttia osoittaa, että hallitukselta puuttui rohkeus ottaa käyttöön Pigouvian veroja ja karsia tukiaisia,” Harjanne totesi X:ssä.

Kehysriihessä hiottu paketti välittää “katastrofaalisen viestin” pienituloisille, sairauksista kärsiville, opiskelijoille ja pienyrittäjille, huomautti Li Andersson, Vasemmistoliiton puheenjohtaja. Harry Harkimo Liike Nyt -puolueesta puolestaan arvosteli pakettia sen kyvyttömyydestä kiihdyttää talouskasvua.