Liiketoiminta

Kysely paljastaa ennätyksellisen korkeat yritystyytyväisyyden tasot Suomen hallintoon

Lähes kaksi kolmasosaa, eli 64 prosenttia, yrittäjistä ilmaisee tyytyväisyytensä nykyisen hallituksen kokoonpanoon, kuten Suomen Yrittäjien rahoittama kysely paljasti.

Helmikuussa pidetty tutkimus paljasti lisäksi, että 60 prosenttia yrittäjistä on tyytyväisiä ja 26 prosenttia tyytymättömiä hallituksen ohjelmaan. Merkittävä enemmistö, eli 58 prosenttia vastanneista, mainitsi olevansa tyytyväisiä, kun taas 32 prosenttia ilmaisi tyytymättömyytensä hallituksen toimiin.

Tyytyväisyys oli erityisen vahvaa yli 10 työntekijän yritysten omistajien ja teollisuusyritysten keskuudessa, kun taas tyytymättömyyttä havaittiin naisten, nuorten yrittäjien ja yksinyrittäjien keskuudessa.

“Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja, tulkitsi, että yrittäjät uskovat laajasti hallituksen pyrkivän toteuttamaan muutoksia, jotka parantavat yritysten ja niiden omistajien toimintamahdollisuuksia, palkkaamista ja kasvua.”

“Hallinto työskentelee aktiivisesti muutosten käyttöönoton parissa, jotka elvyttävät talouden elinvoimaisuutta vaarantamatta työelämän perusturvallisuutta.”

Hän väitti, että yrittäjät ovat etulinjassa kohtaamassa Suomen taloudellisia haasteita.

Lisäksi yhdistys tiedusteli jäseniltään heidän tyytyväisyyttään eri hallitus- ja oppositiojäsenten suhteen, paljastaen hallitukseen kohdistuvan hyväksynnän tason, joka on ennenkuulumaton kyselyn historiassa.

Pääministeri Petteri Orpon (Kok) hyväksyntä oli 58 prosenttia ja valtiovarainministeri Riikka Purran (PS) 55 prosenttia. Tyytyväisyys Purraan ja koalitiohallituksen kokoonpanoon nousi merkittävästi, viisi prosenttiyksikköä viimeisestä kyselystä, joka tehtiin liikkeenharjoittajille marraskuussa.

Hieman yli yksi kymmenestä, eli 11 prosenttia, osallistujista ilmaisi tyytyväisyytensä kahden suurimman oppositiopuolueen johtajiin, Antti Lindtmaniin Sosiaalidemokraateista ja Annika Saarikkoon Keskustasta.

Tutkimus osoitti myös, että lähes puolet yrittäjistä tukee hallituksen ehdotusta olla korvaamatta sairausloman ensimmäistä päivää.

“Yrittäjät ovat päättäväisesti sen kannalla, ettei ensimmäisestä sairauspäivästä makseta korvausta. Tämä johtuu siitä, että yritysten omistajat maksavat palkkaa päivältä saamatta työpanosta,” Pentikäinen kommentoi lauantaina. He saattavat päätyä maksamaan sairaalle työntekijälle jopa kymmenen päivän palkat saamatta vastinetta rahoilleen. Monet tekevät niin omasta, usein vaatimattomasta, toimeentulostaan.

“Tämä asettaa erityisesti pienyritysten omistajat, joilla on työntekijöitä, vaikeaan asemaan, estäen heitä palkkaamasta. Pienien työnantajien sairauslomapalkkojen taakkaa on jollakin tavalla kevennettävä, jos halutaan ylipäätään säilyttää työnantajien perusta.”

Verianin suorittama kysely keräsi palautetta lähes 1,340 pienistä ja keskisuurista yritysten edustajilta helmikuun alkupuolella.